Jan Willem Nanninga (PVDA): Mark, beetje dom

Het vorige weekeinde was ik op bezoek bij onze jongste kleindochter en haar ouders in Den Haag. Om de dagen erna op haar te passen. Want ja, werken en een kind opvangen valt vaak moeilijk te combineren. En dan mogen opa en/of oma opdraven. De ouders van onze jongste kleindochter hebben geen tv. Nee, zij zijn geen orthodoxe christenen. Maar hebben (nog?) geen enkele behoefte aan zo’n ding. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen, als ik zie wat er allemaal voorbijkomt. Goed, geen tv dus en zo miste ik het lijsttrekkersdebat. Of missen? Ik weet niet of ik thuis wel gekeken zou hebben. Ik weet immers allang dat Lilianne Ploumen mijn stem krijgt en misschien speelde ook wel een beetje mee dat zij niet mocht deelnemen aan het debat. Beetje kinderachtig misschien, maar niets menselijks is mij vreemd.

De volgende ochtend las ik, nog steeds in Den Haag, op de app van RTVNoord dat de lijsttrekker van de VVD, had geopperd zo mogelijk een kerncentrale in de Eemshaven te plaatsen. Omdat Nederland kernenergie nodig heeft. Laat die lijsttrekker nu toevallig Mark Rutte heten en ook toevalligerwijs mijn minister-president zijn. Zijn partij vormt immers een grotere meerderheid dan mijn kleine minderheid en daarom is hij ook mijn MP. Na het lezen van dit bericht was mijn eerste reactie ‘Hoe gevoelloos kun je zijn in de richting van al die Groningers die al jaren in de shit zitten en vermalen worden in besluiteloosheid, bureaucratie en verantwoordelijke bestuurders die niet doorpakken en/of geen verantwoordelijkheid nemen’.

Wethouder Eltjo Dijkhuis reageerde onmiddellijk via twitter en ook onze burgemeester, Henk Jan Bolding, reageerde afwijzend. In de ‘Ommelander’ lees ik zijn reactie: ‘Minister-president een kerncentrale is geen onderwerp van gesprek in Het Hogeland. Wij werken nog steeds aan aardbevingsherstel en zoeken duurzame oplossingen in de energietransitie’. De fractievoorzitter van de Hogelandster VVD vond dit een politieke uitspraak en bovendien negeerde de burgemeester de stem van de minderheid in de gemeenteraad, in dit geval de Hogelandster VVD, die wel kerncentrales wil. Ik deel de mening van de Hogelandster VVD niet, laat dat duidelijk zijn. Maar het is goed dat mijn collega Stefan van Keijzerswaard van de VVD daarover in gesprek is met onze burgemeester.

Ik blijf toch met een vervelend gevoel zitten. Ik begrijp niet dat Stefan van Keijzwerswaard zo fel reageert in de richting van onze burgemeester, terwijl een reactie in de richting van de lijsttrekker Mark Rutte en de minister-president Mark Rutte achterwege blijft. Terwijl daar toch alle aanleiding toe is. Natuurlijk staat het elke Hogelandster vrij om voor kernenergie te zijn en natuurlijk staat het elke Hogelandster vrij om te vinden dat er een kerncentrale in de Eemshaven mag komen, maar ieder weldenkend mens snapt toch dat de uitspraak van de minister-president dom en gevoelloos is in de richting van mensen die al jaren wachten op herstel van hun woning. Ik hoop dan ook dat de Hogelandster VVD’ers een bericht naar Mark Rutte hebben gezonden met de opmerking: ‘Mark, beetje dom’.

In dit hele verband is een tweet van Mirjam Wulfse, gedeputeerde van de provincie Groningen namens de VVD ook wel opmerkelijk. Haar bericht, dat ze op twitter heeft gegooid nog op dezelfde dag dat Mark Rutte zijn uitspraak deed, luidde als volgt: ‘Onze collega’s uit Borssele willen wel, geen probleem. Kerncentrale niet in Groningen, zegt de provincie: ‘Wij hebben alle ruimte in de Eemshaven nodig voor waterstof’’. De eerste zin roept het beeld op van ‘niet in mijn achtertuin’. Daar kun je van alles van vinden, maar laat ik het daarbij laten. Maar het roept ook een vraag op. Gaat het hier om haar persoonlijke opvatting of schikt ze zich, als minderheid, naar het meerderheidsstandpunt van het college van GS? Het lijkt erop, door de toevoeging ‘zegt de provincie’, maar dat hoeft niet. Laat ik er voor het gemak toch van uitgaan dat zij zich schikt naar het meerderheidsstandpunt van de overige collegepartijen. Dan had ze er ook voor kunnen kiezen om geen bericht de lucht in te gooien en zich in het geheel niet uit te spreken. De lokale VVD zal dat laatste, zich in het geheel niet uitspreken over dit onderwerp, ongetwijfeld een veel verstandigere keuze van haar hebben gevonden. Ik ben benieuwd of zij van de Hogelandster VVD’ers ook een bericht heeft ontvangen met de tekst ‘Mirjam, beetje dom’.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.