Lokale Omroep Het Hogeland

Omroep Het Hogeland is dé lokale publieke multimedia-instelling voor alle inwoners van gemeente Het Hogeland. De omroep wil de burgers van Het Hogeland informeren over alles wat er in hun gemeente gebeurt.

Omroep Het Hogeland is altijd bij de hand: op tv, radio, internet en sociale media. Omroep Het Hogeland is er voor de inwoners van Het Hogeland en wordt door vrijwilligers uit (hoofdzakelijk) Het Hogeland gemaakt. Bij de omroep staat het brengen van gemeentelijk nieuws en informatie voorziening zo dicht mogelijk bij de burgers centraal. Naast een omroep is Omroep Het Hogeland ook een brede maatschappelijke instelling die naast vrijwilligers als Erkend Leerbedrijf ook stageplaatsen aanbiedt.

Structuur
Het bestuur van de Stichting Lokale omroep Het Hogeland is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

secretariaat@omroephethogeland.nl

Wiebe van der Ploeg, voorzitter ( vanderploeg@omroephethogeland.nl )
Ineke Bonder, penningmeester (penningmeester@omroephethogeland.nl)
Mario Meijer, algemeen bestuurslid bereikbaar via (mario@omroephethogeland.nl)

De dagelijkse leiding is (voorlopig) in handen van het  volgende tweemanschap:
Dre Kruizenga, dre@omroephethogeland.nl Wiebe van der Ploeg vanderploeg@omroephethogeland.nl

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan:
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid.

Het PBO is te bereiken via e-mail: pbo@omroephethogeland.nl.

Missie

Het doel van Omroep Het Hogeland om: dagelijks nieuws en actualiteiten te verzorgen, films en programma’s te maken over het gebied en de bewoners, de gemeente Het Hogeland als gebied te verbeelden, de bewoners een stem te geven, belangrijke thema’s begrijpelijk te maken voor een breed doelgroep, belangrijke zaken voor het voetlicht brengen in de vorm van informatievoorziening, en diverse programma’s te maken die het kleinere nieuws brengen waarin de mensen in het gebied zelf aan het woord komen. Wij willen ons onderscheiden door DAGTV aan te bieden met o.a. een serie educatieve en informatieve programma’s die draaien om het leren en ontdekken van de Nederlandse taal, rekenen en hoe je omgaat met de computer, vitaliteit voor ouderen, gezondheidstips, weerberichten door specialisten in de gemeente, lokale nieuws, gemeente nieuws, en belangrijke nieuwsberichten over eventuele calamiteiten.

We willen een uniek en rijk aanbod van programma’s maken en uitzenden en daarbij alle verbonden mogelijkheden op het gebied van multimedia inzetten. Naast nieuws en actualiteiten komen o.a. de volgende thema’s en/of onderwerpen aan bod in de programmering: Culturele activiteiten, bewoners in beeld, bewoners aan het woord, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheid en vitaliteit, ouderen, de landbouw, het prachtige landschap, boeren, ondernemers, het Waddengebied (land, zee, Lauwersmeer, havens), nieuwe ontwikkelingen in energiebronnen, aardbevingen, armoede, geschiedenis, cultureel erfgoed, diversiteit,  onderwijs, Gronings, economie en duurzaamheid en technische ontwikkelingen in de regio. Eigenheid in de vorm van humor en gedurfde onderwerpen schuwen we niet.

Als omroep voor Het Hogeland willen we een podium zijn voor bewoners, óók voor mensen die door allerlei omstandigheden niet op de hoogte worden gebracht van voor hen belangrijke informatie. Dit zijn bijvoorbeeld ouderen, mensen zonder internet, laaggeletterden, nieuwkomers en minima. Daarnaast het versterken van de gemeenschap door het bevorderen van de onderlinge communicatie. Lokale Zender Het Hogeland heeft ten doel het maken en uitzenden van programma’s die in zodanige mate tegemoet komen aan de wensen van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de zender geacht wordt van algemeen nut te zijn voor iedereen. Niet alleen de programma’s zelf is hier van belang maar ook het medium zelf (televisie, radio/podcasts en internet), de programma’s moeten ‘fysiek’ toegankelijk zijn voor iedereen. Digitale bereikbaarheid heeft hierbij onze aandacht.

Wij willen burgers en maatschappelijke organisaties in Het Hogeland goed informeren, zodat ze vervolgens een mening kunnen vormen, en eventueel ook hun eigen bijdrage kunnen gaan leveren. Als kritische omroep willen we voor afgewogen informatie kunnen zorgen, ook met publieke discussies: we willen als een podium functioneren waarop burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid zichzelf kunnen presenteren en elkaar leren kennen. Met deze podiumfunctie willen we hierdoor voor de gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties de gelegenheid geven om zo van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de lokale samenleving. Deze verantwoordelijk voelt Omroep voor Het Hogeland en zij wil zich daar volledig voor inzetten.

Omroep Het Hogeland wil onafhankelijke en gevarieerde radio/podcast- en tv programma’s maken met aandacht voor en informatie over de lokale situatie. De omroep wil fungeren als smeerolie voor de diverse, soms (geografisch) ver uit elkaar liggende kernen van de nieuwe gemeente. Wij streven naar een brede herkenbare programmering waarin iedereen zich kan herkennen en kennis kan maken met de grote verscheidenheid in de gemeente.