Lokale Omroep Het Hogeland

Omroep Het Hogeland is dé lokale publieke multimedia-instelling voor alle inwoners van gemeente Het Hogeland. De omroep wil de burgers van Het Hogeland informeren over alles wat er in hun gemeente gebeurt.

Omroep Het Hogeland is altijd bij de hand: op tv, radio, internet en sociale media. Omroep Het Hogeland is er voor de inwoners van Het Hogeland en wordt door vrijwilligers uit (hoofdzakelijk) Het Hogeland gemaakt. Bij de omroep staat het brengen van gemeentelijk nieuws en informatie voorziening zo dicht mogelijk bij de burgers centraal. Naast een omroep is Omroep Het Hogeland ook een brede maatschappelijke instelling die naast vrijwilligers als Erkend Leerbedrijf ook stageplaatsen aanbiedt. De omroep is een vrijwilligersorganisatie met afwisselend tussen de 30 en 40 actieve vrijwilligers.

Structuur
Het bestuur van de Stichting Lokale omroep Het Hogeland is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Wiebe van der Ploeg, voorzitter ( vanderploeg@omroephethogeland.nl )
Ineke Bonder, penningmeester (penningmeester@omroephethogeland.nl)
Mario Meijer, algemeen bestuurslid bereikbaar via (mario@omroephethogeland.nl)

Het bestuur is bereikbaar via: secretariaat@omroephethogeland.nl

De dagelijkse coördinatie is in handen van:

Omdat er meerdere, min of meer zelfsturende, groepen van vrijwilligers actief zijn bij de omroep is een VAR, Vrijwilligers Advies Raad, ingesteld waar de aanspreekpunten van de groepen met elkaar afstemmen. Dan gaat het over de presentatoren, de redactie, de video-makers, de techniekgroep, de acquisitiegroep en ook het bestuur. De leden van de VAR hebben naast een coördinerende functie ook een initiërende rol. De dagelijkse coördinatie ligt daarmee in handen bij meerdere personen c.q. aanspreekpunten.

Primaire aanspreekpunt Douwe Jelle Titsing (techniek@omroephethogeland.nl) (o.a. techniek, radio, webbeheer) en Wiebe van der Ploeg (vanderploeg@omroephethogeland.nl) (algemene strategie, externe contacten en vernieuwing).

De redactie :

De redactie wordt gevormd door de vrijwilligers van Omroep Het Hogeland. De redactie worden facultatief ondersteund door camera journalist Willem Kroon.

De redactie werkt als journalistieke eenheid onafhankelijk van de andere groepen actieve vrijwilligers en het bestuur. De omroep heeft van de Code van Bordeaux Code van Bordeaux | Nederlandse Vereniging van Journalisten (nvj.nl) omarmd.

De redactie is bereikbaar via: redactie@omroephethogeland.nl

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan:
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid.

Het PBO is te bereiken via e-mail: pbo@omroephethogeland.nl.

Missie

Het doel van Omroep Het Hogeland om: dagelijks nieuws en actualiteiten te verzorgen, films en programma’s te maken over het gebied en de bewoners, de gemeente Het Hogeland als gebied te verbeelden en de bewoners een stem te geven.

We willen een uniek en rijk aanbod van programma’s maken en uitzenden en daarbij alle verbonden mogelijkheden op het gebied van multimedia inzetten. Naast nieuws en actualiteiten komen o.a. de volgende thema’s en/of onderwerpen aan bod in de programmering: Culturele activiteiten, bewoners in beeld, bewoners aan het woord, kunst en cultuur, onderwijs, godsdienst, gezondheid en vitaliteit, ouderen, de landbouw, het prachtige landschap, boeren, ondernemers, het Waddengebied (land, zee, Lauwersmeer, havens), nieuwe ontwikkelingen in energiebronnen, aardbevingen, armoede, geschiedenis, cultureel erfgoed, diversiteit,  onderwijs, Gronings, economie en duurzaamheid en technische ontwikkelingen in de regio.

Omroep Het Hogeland wil onafhankelijke en gevarieerde radio/podcast- en tv programma’s maken met aandacht voor en informatie over de lokale situatie. De omroep wil fungeren als smeerolie voor de diverse, soms (geografisch) ver uit elkaar liggende kernen van de nieuwe gemeente. Wij streven naar een brede herkenbare programmering waarin iedereen zich kan herkennen en kennis kan maken met de grote verscheidenheid in de gemeente.

Toekomst: Fusie

De omroep wil zich door ontwikkelen van een vrijwilligersorganisatie naar een semi-professionele organisatie. De voortgang is vooral afhankelijk van de nieuwe financieringsstructuur die voor lokale publieke  omroepen wordt ontwikkeld. Voor omroep het Hogeland heeft dit als consequentie dat er een fusie gaat plaatsvinden met Omroep Eemsdelta. Het besluit daartoe is door beide besturen in 2022 genomen. De komende jaren zal dat worden uitgewerkt. Achtergrond van dit landelijke aangestuurde proces is dat in Den Haag de noodzaak wordt gezien dat de journalistieke kwantiteit en kwaliteit van de publieke, lokale omroepen moet worden versterkt en de financiering naar een structureel, hoger niveau moet worden getild.

Klachtenprocedure Omroep  het Hogeland:

Heeft u problemen met de ontvangst van onze kanalen? Gaat er iets fout in onze berichtgeving? Of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Vertel het ons. Wij zoeken samen met u naar een oplossing. Wij nemen uw klacht in behandeling en u ontvangt altijd binnen een week een terugkoppeling van ons!

Technische klachten proberen wij -indien mogelijk- op te lossen, of geven dit door aan de radio en televisieproviders die onze signalen doorgeven. Niet elk technisch probleem is door ons zelf op te lossen, omdat we ook gebruik maken van technische infrastructuur van andere partijen. Lukt iets niet, dan leggen we dat uit. Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over de inhoud van een programma of opmerkingen die daarin gemaakt zijn. We brengen namelijk lokale informatie en daarbij dus ook de diverse meningen van inwoners en betrokkenen. Dat kan best botsen met uw mening of opvattingen. Dat is ook de rol van onze omroep, informeren en discussie mogelijk maken. We zijn immers de kritische waakhond van de lokale democratie! Het kan echter zijn dat u vindt dat er grenzen zijn overschreden, ook dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij toetsen uw klacht dan aan ons redactiestatuut, maar uiteindelijk ook aan de wet. Mocht blijken dat uw klacht gegrond is dan bespreken we dat met de betrokken programmamakers. U krijgt altijd een onderbouwde (schriftelijke) terugkoppeling.

Bezwaar tegen de klachtafhandeling:

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het zijn dat u het niet eens bent met onze klachtafhandeling. In dat geval kunt u de klacht melden bij de Raad voor de Journalistiek. Zij zullen de klacht onderzoeken en ook uitspraak doen. De Raad van de Journalistiek is daarbij onafhankelijk. Meer weten over de raad? klik hier. https://www.rvdj.nl en kijk onder ‘voor klachten over journalistieke activiteiten’.

Klachtenformulier

We kunnen ons het bijna niet voorstellen, maar wilt u een klacht indienen? Gebruik dan onderstaand mailadres met alle relevante stukken, die op de klacht betrekking hebben en stuur dit op naar: klacht@omroephethogeland.nl