Het Programma Beleidsbepalend Orgaan:
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van de omroep is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid.

Het PBO van Omroep Het Hogeland bestaat uit:

  • Frans Huissen (Voorzitter) projectleider Vakland / Gebiedscoörperatie;
  • Ronald de Haan vertegenwoordigt de stroming Jongeren;
  • Johan van Dijk vertegenwoordigt de stroming Cultuur en Historisch;
  • Patrick Poelma vertegenwoordigt de stroming Sport en Jongeren;
  • Piet Tuinman vertegenwoordigt de stroming Nieuws en Politiek.

Het PBO is te bereiken via e-mail: pbo@omroephethogeland.nl.