Vrijwilligers Het Hogeland in digitale scheurkalender

HET HOGELAND – Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Daarmee wordt het Nederlandse vrijwilligerswerk gevierd, gewaardeerd en onder de aandacht gebracht.

Het steunpunt vrijwilligerswerk in de gemeente Het Hogeland sluit hierbij aan door een digitale scheurkalender te introduceren. Op deze kalender wordt iedere dag een andere vrijwilliger of organisatie die werkt met vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Trots

“In Het Hogeland gebeurt veel. Het maatschappelijke en culturele leven draait voor het belangrijkste deel op vrijwilligers.  In de sport, cultuur, religie, zorg & welzijn, natuur en milieu houden vele vrijwilligers de clubs, verenigingen en stichtingen draaiende. In dorpen en wijken zorgen actieve inwoners vrijwilligvoor hun buurt en buren. Het steunpunt vrijwilligerswerk ondersteunt deze vrijwillige inzet. We kunnen ontzettend trots zijn op alles wat er gebeurt op Het Hogeland”, zegt Irma Schuurman, coördinator van het steunpunt vrijwilligerswerk. “De kalender krijgt de vorm van een digitale scheurkalender die via social media wordt gepubliceerd. Organisaties mogen een datum kiezen in de kalender om bijvoorbeeld een activiteit of een jubileum onder de aandacht te brengen of een vrijwilliger in de spotlight te zetten. De kalender kan worden gevuld met tekst, foto’s of filmpjes, als het maar over vrijwillige inzet gaat.”

Aanmeldingen voor de kalender

Inwoners die vrijwilligerswerk in Het Hogeland onder de aandacht willen brengen kunnen aanmeldingen voor de kalender insturen via vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl, via telefoonnummer 0595-433245 (Werk op Maat) en 06 83 59 70 72 (steunpunt vrijwilligerswerk).

Het steunpunt is te vinden via verschillende social media-accounts: Facebook @vvb.eemsmond en Instagram: vrijwilligershethogeland.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !