Fusietraject basisscholen Marciaborg van start

RASQUERT – De basisscholen Noordewier uit Rasquert en Ichthus uit Baflo gaan fuseren. De medezeggenschapsraden van beide scholen hebben positief gereageerd om het verzoek van de schoolbesturen dit traject te starten. Beide scholen zijn al gehuisvest in de Marciaborg in Rasquert.

Het traject om tot een samenwerkingsschool wordt breed gedragen. De ouders van de leerlingen van openbare basisschool Noordewier en christelijke basisschool Ichthus gaven voor de zomer een eerste aanzet.

“Ook na de zomervakantie zijn er gesprekken geweest. Er is zelfs een openlucht-open avond gehouden, waarbij de schoolbesturen ook aanwezig waren”, zegt fusiebegeleider Theo Joosten.

Vervolgens hebben beide medezeggenschapsraden de schoolbesturen verzocht met een verzoek te komen om een fusietraject te starten. Joosten: ,,Zoals het formeel geregeld is.”

De medezeggenschapsraden hebben nu een positief advies gegeven op dat formele verzoek van de schoolbesturen.

School van voldoende grootte

Met de beoogde samenvoeging ontstaat een school van voldoende grootte om voor de langere termijn een onderwijsaanbod in deze dorpen te behouden. De school zal na de beoogde samenvoeging ongeveer 125 leerlingen tellen.

OBS Noordewier, dat nu 77 leerlingen heeft, valt onder het bestuur van de Stichting Lauwers en Eems. CBS Ichthus, die 67 leerlingen telt, valt onder het bestuur van VCPO Noord Groningen. “Beide besturen hebben al ervaring met samenwerkingsscholen. Dat is een belangrijke pre”, meent Joosten.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !