Coronacrisis: Groningen betrekkelijk mild geraakt in werkgelegenheid

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In Groningen blijft de vraag naar personeel in sectoren als detailhandel food, zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs, techniek en ICT (nog steeds) relatief groot. In sectoren als horeca & catering, vervoer, uitzendbureaus of bijvoorbeeld de evenementenbranche is de werkgelegenheid echter een stuk minder dan voor de coronacrisis.

Vooral in de eerste maanden van de crisis – in maart, april en mei – nam het aantal werkzoekenden toe. Daarna volgde een afname van de WW in de zomermaanden. UWV zag het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Groningen oplopen naar 11.400 in september 2020. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van eind 2019, toen Groningen nog 9.900 WW-uitkeringen telde. De ontwikkeling van het aantal werkzoekenden met een bijstandsuitkering laat eenzelfde patroon zien, met een sterke toename in maart en april en een stabilisatie in de maanden erna. Tegelijk nam het aantal openstaande vacatures af van gemiddeld 5.340 begin dit jaar tot gemiddeld 3.970 in de periode na half maart.

In regio Groningen zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg & welzijn, openbaar bestuur, onderwijs en industrie. Deze sectoren hebben (vrijwel) niet te maken gehad met een terugval in werkgelegenheid. Met name in de zorg, techniek en ICT is de krapte nog altijd groot. Dat wil zeggen dat werkgevers voor diverse functies moeilijk aan personeel komen, zoals BI-specialisten, systeemontwikkelaars, elektriciens, glasvezelmonteurs, verpleegkundigen en verzorgenden IG. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie.

In regio Groningen zijn – in vergelijking met andere regio’s – weinig werknemers werkzaam in de horeca, luchtvaart, sierteelt en sport, cultuur en recreatie. Met name deze sector(en) hebben het momenteel zwaar door onder andere overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wel kent Groningen veel tijdelijke, vaak seizoensgebonden, werkgelegenheid in sectoren als horeca, cultuur, sport & recreatie en industrie. In deze sectoren werken vaak veel jongeren in flex- of uitzendcontracten. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers. Voor werkzoekenden uit deze sectoren zal het op korte termijn moeilijk zijn om in hun oude sector of functie terug te keren. Omscholen naar een andere functie kan een mogelijkheid zijn om de kansen op werk te vergroten.

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden in Groningen afnam, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel./BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !