Waddenvereniging heeft geen vertrouwen in toekomstbeleid Waddenzee

HARLINGEN – De Waddenzee wordt met de nieuwe Ontwerp Agenda voor het Waddengebied 2050 onvoldoende beschermd. Dat vindt de Waddenvereniging. Donderdag staat de ’toekomst van de Waddenzee’ op de agenda in de Tweede Kamer,

De vereniging vindt dat het document, het nieuwe beleid als het aan de regering ligt, geen beleidskader biedt. Hoewel het doel van de Agenda voor het Waddengebied is om de Waddenzee goed te beschermen en te ontwikkelen, heeft de Waddenvereniging daar geen vertrouwen in, zo stelt Lutz Jacobi, directeur van de verenging. “Ik noem dit geen beleid, maar een grabbelton aan wensen en ideeën. Een helder kader van wat wel en niet kan is er niet en ook wordt niet duidelijk hoe en waaraan wordt getoetst.”

De Waddenvereniging wil dat er concrete besluiten in het document worden opgenomen die ervoor zorgen dat de negatieve effecten van activiteiten zoals visserij, baggeren en gas- en zoutwinning worden teruggeschroefd.

Ook vraagt de vereniging om één samenhangend natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, in plaats van zes aparte programma’s.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !