Fonds voor extra steun voor dorpen begint op stoom te komen

HET HOGELAND – De steun aan dorpen door het fonds dorpsbudgetten begint op stoom te komen. Half oktober hadden 25 dorpen voor 56 projecten bij het gemeentebestuur een steunaanvraag ingediend. dorpen een aanvraag ingediend. Opmerkelijk is dat daarvan 18 kleine dorpen samen 32 aanvragen indienden. Zo blijkt uit de tussentijdse beoordeling van het fonds.

Het fonds dorpsbudgetten maakte deel uit van het coalitie-akkoord. Het is bedoeld voor initiatieven in dorpen die niet binnen de normale subsidieregelingen vallen, toch een ondersteuning te geven. Een revolving fund, een initieer fonds zo was de bedoeling. “De verwachting aan het begin van het jaar was dat dit harder zou lopen, maar door de coronapandemie, waarbij initiatiefnemers minder bij elkaar konden komen en de onzekerheid toesloeg, is het trager op gang gekomen. Het was voor aanvragers in deze omstandigheden ook lastiger om draagvlak te creëren en aan te tonen. Inmiddels lijkt die vertraging wel weer overwonnen, er komen zo’n 2-3 aanvragen per week binnen,” zo laat het gemeentebestuur in de rapportage aan de gemeenteraad weten.

De aangevraagde bedragen variëren van € 500,- tot € 35.000,-. De soort aanvragen varieert sterk: van de inrichting van speeltuinen tot de realisatie van voorzieningen als een buitenpodium of vogelkijkhut, tot aan een maken van een educatief boek over het dorp of het oprichten van een reanimatieteam in het dorp. Zo’n 60% van de aanvragen is toegekend, een tiental aanvragen is afgewezen en acht zijn nog in behandeling. Als een voorstel wordt afgewezen, komt dat meestal omdat het regulier of achterstallig onderhoud betreft, een uitsluitingsgrond in de toewijzingscriteria. Tot half oktober is een bedrag van € 255.621,- aangevraagd. De aanvragen worden maandelijks gebundeld en getoetst door een interne wegingscommissie. Deze informeert het college elke maand. Waar nog onvoldoende bekend is over bijvoorbeeld draagvlak of begroting wordt nadere informatie opgevraagd. Dat is de voornaamste reden waarom sommige zaken een wat langere behandeltijd nodig hebben, aldus b. en w.

“Als gemeente kunnen we leren van deze eerste ervaringen met het dorpsbudget. We signaleren bijvoorbeeld dat verschillende aanvragers binnen de dorpen niet van elkaar weten wat er wordt aangevraagd. We zoeken daarom uit hoe we dit transparanter kunnen maken,” zo signaleert het gemeentebestuur.

Als gevolg van de bezuinigingen is het budget voor volgend jaar verlaagd van 880 duizend naar 450 duizend euro per jaar. De inschatting is op dit moment dat dit de dorpen niet zal ontmoedigen om aanvragen in te dienen. Wel zullen dorpen die hogere bedragen aanvragen, sneller tot de limiet komen die beschikbaar is voor het dorp. In de voorwaarden van het dorpsbudget is opgenomen dat bedragen die niet in 2020 of 2021 worden gebruikt, worden doorgeschoven naar een volgend jaar. “Dit geeft de dorpen de gelegenheid om te sparen voor initiatieven die een grotere investering nodig hebben dan het beschikbare jaar budget. Indien dit zogeheten ‘sparen’ niet gecontinueerd zou worden, zullen dergelijke projecten voor veel dorpen niet meer haalbaar zijn. Tevens heeft de spaar-methode als positief effect dat dorpen die het beschikbare bedrag nog niet (geheel) hebben gebruikt, naar verwachting in 2021 en 2022 niet veel last hoeven te hebben van de halvering van het beschikbare totaalbudget.” Zo stelt het college van . en w. Wordt deze systematiek aangepast, waarbij overhevelen niet meer mogelijk is, dan gaan de dorpen dit naar verwachting wel merken doordat er minder geld beschikbaar is. Nu houden we de spaarregeling in stand. Mocht er na 2022 nog ongebruikt dorpsbudget zijn, dan vloeit dit terug naar de algemene middelen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !