College Het Hogeland acht MFA Bedum niet haalbaar

BEDUM – Het is voor de gemeente Het Hogeland binnen de beperkte financiële kaders niet mogelijk om de financiële bijdrage van € 3.438.000,- te leveren die nodig is voor de realisatie van de MFA in Bedum. Vervolgonderzoeken hebben namelijk duidelijk gemaakt dat het project niet in aanmerking komt voor NPG-gelden. Ook vanwege de begroting voor 2021, de forse taakstellingen en het beperkte gemeentelijke weerstandsvermogen ziet het college geen mogelijkheden. Daarmee is het MFA project voor het college te risicovol geworden.

Afgelopen zomer bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat de MFA Bedum onder voorwaarden haalbaar zou zijn. Een van die voorwaarden was dat de gemeente ruim € 3,4 miljoen zou bijdragen voor de realisatie van kleedkamers, de aanleg van een kunstgrasveld en de inrichting van de openbare ruimte. Van dat bedrag is 1,5 miljoen opgenomen in de begroting Het restbedrag zou bekostigd moeten worden uit NPG-gelden, het programma voor economisch herstel van de aardgasregio. Om financiële zekerheid te krijgen, is destijds geadviseerd om het beoogde plan uit te werken tot en met de definitiefase. Dat geldt voor zowel de MFA als de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast zou er een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. Voor deze werkzaamheden was een voorbereidingskrediet nodig van € 185.000,-.

Nu uit vervolgonderzoek is gebleken dat er geen zicht is op een financieel haalbare MFA zal het college de raad niet vragen het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De belangrijkste conclusie uit het vervolgonderzoek is dat op basis van de criteria van het NPG een aanvraag voor het MFA Bedum geen kans maakt. Ook een eventuele aanpassing van het project zal deze conclusie niet veranderen. Daarbij zijn er ook voor de gemeente geen mogelijkheden om het project financieel te kunnen ondersteunen. Voor het college is de ontwikkeling van het MFA daarom te risicovol.

Wethouder Theo de Vries: “We hebben de afgelopen weken alles in het werk gesteld om zekerheid te krijgen over de haalbaarheid van de MFA Bedum. We hebben daarbij steeds gezegd dat NPG-gelden noodzakelijk zijn om dit project te kunnen realiseren. Nu blijkt dat de MFA niet in aanmerking komt voor NPG-gelden vindt het college het op dit moment niet verantwoord om het project verder uit te werken. We weten namelijk nu al dat het bedrag dat hiervoor nodig is, niet uit de gemeentekas kan komen.” De Vries vervolgt: “Natuurlijk begrijp ik dat dit voor de initiatiefnemers een gigantische teleurstelling is. Voor ons geldt dat ook. Maar met de huidige portemonnee van Het Hogeland kunnen we ons geen enkel risico meer veroorloven. Het zit er domweg niet in. Hoe graag we dit ook hadden gewild.” De gemeente gaat wel verder met het verbeteren van de accommodatie voor SV Bedum. Hiervoor was al een krediet gereserveerd van 1,5 miljoen. Theo de Vries: “Wij gaan SV Bedum faciliteren in hun kleedaccommodaties. Daar zal de komende tijd onze aandacht naar uit gaan. Want dat verdient SV Bedum.”/Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !