Georganiseerde landbouw: eerst vergunningen in orde, dan pas stikstof salderen

HET HOGELAND – De georganiseerde landbouw in de provincie Groningen is teleurgesteld in het Groninger provinciebestuur dat sedert 24 oktober het verhandelen van stikstof mogelijk maakt.  “Eerst moet de vergunningsproblematiek van boeren worden opgelost.”

Het extern salderen en verleasen van stikstofrechten kan pas als bedrijven een natuurvergunning én stikstofruimte hebben. “We vinden het enorm teleurstellend dat de provincie nu toch al het verhandelen van stikstofrechten mogelijk maakt, terwijl er nog geen oplossing is voor de boeren van wie de vergunning niet op orde is”, zegt Wietse Duursma, regiobestuurder LTO Noord en woordvoerder namens de georganiseerde landbouw. “Honderden agrarische bedrijven hebben nu ten onrechte geen vergunning en verkeren nu in onzekerheid of hun bedrijfsactiviteiten wel zijn toegestaan. Deze familiebedrijven hebben altijd te goeder trouw gehandeld en zijn nu kwetsbaar door deze dwaling van de overheid. Het is onacceptabel dat deze bedrijven nog jaren op hun vergunning moeten wachten, ze hebben snel behoefte aan zekerheid door de juiste vergunningen en pas daarna kunnen we aan de slag met het reduceren van stikstof. Dat is de enige volgorde. En daar blijven we als georganiseerde landbouw voor strijden.”

“Honderden agrarische bedrijven hebben ten onrechte geen vergunning en verkeren nu in onzekerheid”

Met het wijzigen van de beleidsregel is ook de beslissing genomen om een deugdelijk, landelijk stikstofregistratiesysteem in te richten. “Dit is een belangrijke stap in de goede richting”, zegt Duursma. “Om te weten hoeveel er wordt gereduceerd moeten er drie dingen helder zijn: 1. wie heeft er welke stikstofruimte, 2. welke transacties vinden er plaats, en 3. hoeveel wordt er gereduceerd door ontwikkeling en verduurzaming. Een transparant, deugdelijk en eenduidig stikstofregistratie en -depositiesysteem is nodig om de schaarse ontwikkelruimte die er is niet te verliezen.”

De grootste zorgen zijn dat de huidige voorstellen de vergunningsproblematiek in Groningen niet gaan oplossen. Dit ondanks de vele sympathieke moties die de Provinciale Staten aan nam. Duursma: “Er moet verandering komen door op korte termijn de vergunningen te legaliseren, zodat de Groningse boeren die niks te verwijten valt niet nog jaren op slot zitten.”/Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !