Provincie Groningen investeert met coronafonds in scholing, digitalisering en innovatie

GRONINGEN – De provincie Groningen investeert 8 miljoen euro in onderwijs, arbeidsmarkt en regionale economie. Het geld is afkomstig uit het coronafonds dat in totaal 11,5 miljoen euro bevat. Dit fonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen.

Het accent ligt daarbij op (vrijetijds-)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De provincie investeert onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor mkb-bedrijven die willen innoveren en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling wil de provincie de digitale dienstverlening van bedrijven een impuls geven. Verder zet de provincie stevig in op scholing van werkende en werkzoekende Groningers.

De verdeling van de gelden uit het coronafonds is in nauwe samenwerking gedaan met partners zoals bedrijfsleven, gemeenten, kennis- en cultuurinstellingen. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: “Ik ben er daarom van overtuigd dat er nu een pakket aan maatregelen ligt dat recht doet aan hun behoefte en bijdraagt aan een nieuw toekomstperspectief voor onze provincie.”

De cultuursector en vrijetijdsbedrijven hebben zwaar te leiden onder de coronamaatregelen. Van de totale pot heeft de provincie twee miljoen voor de ondersteuning en versterking van deze sector gereserveerd. Samen met partners wordt een apart plan uitgewerkt met concrete voorstellen. ”Bovendien gaan we deze sector nu direct al helpen. De MKB-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties,” benadrukt Rijzebol.

Het coronafonds biedt ook kansen aan bedrijven die willen investeren in scholing van hun medewerkers of aan mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt en aan de slag willen in een andere sector. Zo helpt de provincie de arbeidsmarkt en werkgelegenheid toekomstbestendig te maken en te zorgen voor meer en beter geschoold personeel.

Ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen, innoveren en toekomstbestendig maken, kunnen gebruikmaken van de MKB-subsidie. De provincie zet hier 1 miljoen voor opzij. Ook investeert de provincie 1 miljoen euro in een robotiseringsfaciliteit voor de Groningse scheepsbouwsector. Deze faciliteit wordt door de sector gezamenlijk gerealiseerd. De lagere kostprijs die daarmee ontstaat, zorgt ervoor dat deze voor Groningen belangrijke sector in de toekomst kan blijven concurreren met het buitenland.

In juli ging de anderhalvemeter regeling van start. Samen met de maatregelen die vandaag gepresenteerd zijn is nu voor in totaal 9,5 miljoen een bestemming gekozen. De resterende 2 miljoen uit het coronafonds reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !