MFA Bedum start online petitie

HET HOGELAND – Om de realisatie van de MFA in Bedum te ondersteunen starten de initiatiefnemers van het Multifunctionele Accommodatie in Bedum een online petitie.

Een van de initiatiefnemers Gert-Jan Hageman doet via zijn Facebookpagina een oproep om de petitie te tekenen en te delen en legt uit;

“Waarom de petitie tekenen? Omdat het helaas na 4,5 jaar nog nodig is om te bewijzen dat wij met z’n allen achter het MFA initiatief staan om Bedum mooier, leuker en socialer te maken! Door de petitie te tekenen en te delen (target je vrienden) kan de gemeente niet meer om ons heen!

Wij zijn inmiddels deel geworden van de grotere gemeente Het Hogeland. Daar waar in Winsum de ene na de andere miljoeneninvestering wordt gedaan komt Bedum er echt bekaaid vanaf. Wij Bedumers willen dat er ook in Bedum volop wordt geïnvesteerd en dat plannen worden omgezet in de realiteit. En helaas… zonder ons te verenigen en van ons te laten horen is de kans aanwezig dat er niet of minder in ons dorp wordt geïnvesteerd.

Een multifunctionele accommodatie is goed voor alle Bedumers!

Het is sowieso goed dat er vanuit de gemeente Het Hogeland (gemeenschapsgeld) en vanuit de Provincie Groningen (gratis geld) en het Nationaal Programma Groningen (gratis geld) geïnvesteerd wordt in maatschappelijke voorzieningen in Bedum.

Door de MFA worden onze voorzieningen weer enigszins op peil gebracht, passend aan de huidige tijd. Binnen de MFA worden sport, kinderopvang, ontspanning, leren en werken, gezondheid, dagbesteding en leefbaarheid gecombineerd. Maar de MFA is dus zeker niet alleen bedoeld voor jonge en gezonde mensen.

Als Bedumers willen wij verbinden door open te staan voor alle mensen in Bedum, dus ook voor ouderen, zieke mensen en mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.

De MFA heeft een laagdrempelig karakter en bevordert de ‘sociale samenhang’ in ons dorp. Binnen de MFA valt er veel te combineren en kunnen partijen elkaar versterken. Dit is in het belang van ons allemaal!

Binnen het plan wordt ook uitgegaan van 72 nieuwe parkeerplaatsen en een betere aanrij-route voor fietsers. Op deze manier wordt de openbare ruimte ook aangepast aan dat wat nodig is en vermindert de overlast voor de omwonenden aanzienlijk.

In onze steeds verder gedigitaliseerde en individualistische wereld, waarin kennis en vermaak voor iedereen thuis beschikbaar is, blijkt de behoefte aan echte ontmoeting, verbinding, persoonlijk contact, zingeving en gemeenschapszin gelukkig nog steeds te bestaan. De MFA Bedum voorziet hierin.

Bedankt voor het lezen en delen van deze post. En… vergeet niet om de petitie te ondertekenen

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !