College moet kwestie MFA Bedum overdoen

HET HOGELAND – De gemeenteraad wil dat het college van b. en w. opnieuw gaat onderzoeken of het multifunctionele accommodatie in Bedum gefinancierd kan worden. In een motie gaf de raad het college de opdracht opnieuw in overleg met de initiatiefnemers te gaan over deze financiering.

Er lag een dik pakket vragen op tafel, over het MFA. Jaap Heres van de PvdA en Harma Dost (CDA) verwoordden het merendeel ervan. Welke risico’s zijn er, welke criteria zijn er gehanteerd, zijn er verslagen van de gesprekken van B en W met het MFA, is het haalbaarheidsonderzoek vastgesteld, is de mogelijkheid onderzoek om gefaseerd het MFA te ontwikkelen, hoe kan het dat de perspectieven voor het MFA in een paar weken gekanteld zijn? Dit soort kwesties kreeg het college op het bord tijdens het interpellatie debat. En de heikele kwestie dat het college eerder stelde dat het MA geen kans maakt subsidie uit het Nationaal Programma Groningen te krijgen. Daar staat tegenover dat de initiatief nemers van het MFA wapperen met de resultaten van een gesprek met de directeur van het MFA die gezegd zou hebben dat er weldegelijk mogelijkheden zijn om het MFA te subsidiëren.

Wethouder De Vries: “Hoe sympathiek het project ook is, met sympathie kun je niet bouwen”

Wethouder Theo de Vies ging er kort en fors in: “’Met miljoenen op de bank had het MFA er al gestaan. Maar die miljoenen zijn er niet. Vanaf de start was er grote zorg over de financiering van dit project. De gemeente heeft die miljoenen niet en we hebben steeds herhaald dat het alleen haalbaar zou zijn als er subsidie uit het NPG komt. Uit eerdere projecten van de gemeente is gebleken dat er zeer strenge eisen door het NPG worden gehanteerd en specialisten achtten het niet haalbaar. Hoe sympathiek het project ook is, met sympathie kun je niet bouwen.” De Vries zag er weinig heil in om het MFA in de volgende subsidieronde op te nemen. “Die is in het najaar van 2021 en zal ook dan geen kans maken, dat is niet realistisch.”

De wethouder zag weinig in de suggesties om binnen de begroting van de gemeente met geld te gaan schuiven of extra leningen af te sluiten. De Vries: “De raad wil dat we grip houden op grote projecten, dat zaken niet meer uit de hand lopen. Naar mijn mening is nu stoppen de enige manier om grip op de financiën te houden. Er liggen forse bezuinigingen op ons te wachten. En veel kosten van het project zijn nog onduidelijk, moet er asbestsanering komen, de werkelijke bouwkosten zijn niet helder om maar wat te noemen.”

Harma Dost: “Wij staan als raadsleden weer met de rug tegen de muur”

De Vries zei de raad toe schriftelijk te reageren op het pakket vragen, dat waren er 73. “Dat is teleurstellend,” aldus Harma Dost. “We hebben de vragen van te voren ingeleverd om méér informatie te krijgen in dit debat. Wij staan als raadsleden weer met de rug tegen de muur.”

De raad legde een motie op tafel die er op neerkomt dat het college de opdracht krijgt met de initiatiefnemers gaat kijken of het MFA Bedum toch ontwikkeld kan worden. Na een schorsing van de vergadering kwam het college met een nieuwe reactie. “Ik betuig mijn spijt dat mijn beantwoording in de eerste termijn niet goed geweest is. Dat had niet gemoeten,” zei wethouder Theo de Vries. Hij gaat alle vragen schriftelijk beantwoorden en gaat opnieuw met de initiatiefnemers van het MFA Bedum in gesprek en gaat de motie uitvoeren.

Zeker is er de interessante vraag van Anne Marie Smit van GroenLinks over de rol van de directeur van het NPG. “Wat een vreemde rol speelt deze, wat is hier gebeurd dat het college anders oordeelt over een NPG aanvraag dan de directeur van het NPG?”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.