Veel onduidelijkheid voor ondernemers ten aanzien van Waardedalingsregeling

Sinds 1 september 2020 kunnen eigenaren van woningen in Loppersum en Appingedam zich aanmelden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om een vergoeding te krijgen voor de daling van de WOZ-waarde van hun woning. Per 1 november kwamen daar de gemeenten Groningen en Het Hogeland bij, later de overige gebieden. Er is echter nog veel onduidelijk over het feit of ondernemers in aanmerking komen voor de huidige regeling, en zo ja, per wanneer?

Voor particuliere huiseigenaren is de regeling duidelijk. Indien u in een getroffen gebied woont, komt u in aanmerking voor een compensatie omdat de woning minder waard is geworden omdat deze in het aardbevingsgebied is gevestigd. Aan elke postcode is een bepaald percentage gekoppeld die de woning gemiddeld gezien minder waard is geworden. Op basis van dit percentage en de WOZ-waarde, wordt een berekening gemaakt hoe veel de woning waard was geweest als deze niet in het aardbevingsgebied stond. Bij deze de berekening worden nog wat andere actoren meegenomen die voor nu minder relevant zijn, voor meer informatie zie: schadedoormijnbouw.nl.

Voor ondernemers met een bedrijfspand is het echter een ander verhaal. Voor de duidelijkheid, in dit artikel wordt niet behandelt dat er een aannemer of een schade-opnemer langs kan komen, het gaat specifiek over de Waardedalingsregeling. Op dit moment is de volgende informatie op schadedoormijnbouw.nl te vinden: ‘’Panden waar wonen en werken gecombineerd wordt, wat regelmatig bij het mkb voorkomt, komen op basis van die regeling voor vergoeding in aanmerking als de waarde van het pand in overwegende mate door de woonfunctie is bepaald.’’ Oké, op dit moment kunnen ondernemers dus gebruik maken van de regeling als ‘’het pand in overwegende mate door de woonfunctie is bepaald’’, maar wat betekent ‘‘in overwegende mate’’ precies? Tijdens een gesprek met een ondernemer uit Het Hogeland, gaf hij aan dat dit betekent dat 70% van de WOZ-waarde afkomstig moet zijn uit het privégedeelte van de WOZ-waarde. Alleen dan komt de ondernemer op dit moment in aanmerking voor de Waardedalingsregeling. Het is dan ook zo dat alleen het privégedeelte wordt vergoedt. De resterende 30% van het pand, wat bijvoorbeeld wordt gebruikt als kantoorruimte, kan dan wel vol zitten met aardbevingsschade, maar het wordt niet meegenomen bij de berekening van de vergoeding.

Dit roept enorm veel vragen op. Waarom geldt deze regeling niet voor alle ondernemers? Waarom wordt, indien voldaan wordt aan de eis van 70%, niet ook het resterende zakelijke gedeelte vergoedt? Het is toch niet zo dat een beving onderscheidt maakt tussen een woning en een kapsalon? Op de site van het IMG staat nog meer: ‘’Samen met deskundigen onderzoekt het IMG op dit moment hoe de afhandeling van waardedaling van bedrijfspanden het beste vormgegeven kan worden. Het doel is om in de tweede helft van 2020 (mogelijk per november) een werkwijze daarvoor vast te stellen.’’ Er komt dus nog een speciale regeling voor bedrijfspanden. Dit neemt echter lang niet alle vragen weg. Wat gebeurt er als de ondernemer gebruik maakt van de huidige regeling en pakweg 80% van zijn WOZ-waarde (privé) wordt meegenomen in de berekening. Stel dat de aankomende regeling voor bedrijfspanden beter uit zou pakken voor ondernemer, kan hij dan naast de huidige regeling ook nog gebruik maken van de toekomstige regeling voor de overige 20% van zijn of haar WOZ-waarde?

Op al deze vragen kan op dit moment simpelweg nog geen antwoord worden gegeven en dat is voor elke ondernemer zeer vervelend en misschien ook wel zorgwekkend. Hoe kan het zijn dat ‘het aardbevingsdossier’ al zo lang loopt, de Waardedalingsregeling al sinds 1 september van dit jaar in de lucht is en dat al deze vragen nog steeds onbeantwoord blijven?/JU

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !