Werkloosheid Hogeland stijgt in december met 6,7 procent

HET HOGELAND – Met 685 werklozen is het aantal personen dat in Het Hogeland een werkeloosheidsuitkering krijgt met 6,7 procent gestegen ten opzichte van vorige maand. In december nam in de provincie Groningen het aantal WW-uitkeringen toe met 6,8 procent, zo meldt het UVW.

Eind december telde Groningen 9.359 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in december toe met 6,8% (592 uitkeringen). In december is het gebruikelijk dat de WW stijgt. Dit komt door het afnemen van werkgelegenheid in de wintermaanden in onder andere bouw, landbouw, uitzendbedrijven en horeca. Dit jaar versterkt de coronapandemie en de (gedeeltelijke) lockdown dit effect.

De coronacrisis had in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen liep in de eerste periode van de crisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Hierdoor zijn veel (vaste) werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn. Toch stegen de uitkeringen wel. Eind december 2020 telde Groningen 1.652 meer WW-uitkeringen (+21,4%) dan in december 2019.

Onder jongeren vallen de hardste klappen

Die toename is groter onder jongeren: in de leeftijdscategorie tot 27 jaar was de toename maar liefst 93% op jaarbasis. Jongeren werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food. Jongeren hebben over het algemeen nog niet lang WW-rechten opgebouwd en ontvangen daardoor slechts kort een WW-uitkering. Meestal vinden ze snel weer werk, zoals na afgelopen zomervakantieperiode weer meer gebeurde. In de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 24% een stuk kleiner. De WW-uitkeringen namen met 6% het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.

Eind december telde Nederland 285.659 WW-uitkeringen. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 276.369 WW-uitkeringen in Nederland. Een jaar eerder telde Nederland 223.453 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 62.206 uitkeringen (+27,8%). Deze stijging van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !