Scholenfusie in Rasquert wekt irritatie op

HET HOGELAND – De gemeenteraad keurde weliswaar de opheffing van de obs Noordewier goed, het verdwijnen van weer een openbare school wekte irritatie op.

Enkele jaren geleden ging de openbare school in Den Andel op in de Noordewier in Rasquert. Vervolgens werden Noordewier en de christelijke Ichtus in één gebouw onder gebracht, de Marciaborg. Noordewier en Ichtus gaan fuseren met de onderwijskoepel VCPO-Noord als bevoegd gezag. Op de achtergrond speelde in de raad mee dat recent in Zoutkamp en Leens de openbare scholen van de koepel Lauwers en Eems zijn opgeheven en bij VCPO-Noord zijn ondergebracht. De raad moest zich buigen over het verzoek van het L en E-bestuur om met de opheffing akkoord te gaan. Het gemeentebestuur heeft voor het openbaar onderwijs het recht dit af te wijzen, maar moet dan zelf de openbare school in stand houden. Voor het behoudt van de openbare en christelijke identiteit is voorzien door het instellen van een identiteitscommissie. De nieuwe school heet een samenwerkingsschool te zijn. Met dien verstande dat L en E bestuurlijk uit het zicht verdwijnt. De dalende leerlingenaantallen zijn de drijfveer achter het fusieplan.

“Alweer een openbare school die onder christelijk bestuur komt”

Attje Waal (VVD) was er kort en krachtig over: “Alweer een openbare school die onder christelijk bestuur komt. Wij zijn tegen het opheffen van Noordewier en zullen straks tegen stemmen.” Karen Hansems van GemeenteBelangen stelde: “Het aantal leerlingen is te laag voor de Noordewier. Ik ben blij dat basisonderwijs in Rasquert blijft. Ik zie een herhaling van wat in Leens gebeurde waar het openbaar onderwijs is verdwenen. Ik maak me zeer ernstig zorgen over de bereikbaarheid van het openbaar onderwijs in dit gebeid.”

Mariska Markhorst (GroenLinks) wilde dat er garanties komen om het aanbod aan openbaar onderwijs  in de lucht te houden: “Waarom wordt er als er keuze is tussen een openbare of christelijke signatuur toch voor de laatste gekozen. Hoe zit het trouwens met de ouders die niet met deze keuze eens zijn en hun kinderen van school halen?”

Wethouder Rutgers reageerde met de bezwering dat bij de volgende schoolfusie voor de openbare identiteit wordt gekozen, zo hebben de twee schoolbesturen haar laten weten. “Maar een garantie daarvoor kan ik niet geven, het is een intentie van de schoolbesturen,” aldus Rutgers.  Zij wees erop dat wettelijk een openbare school binnen tien kilometer voorhanden moet zijn: “Daar houden wij aan vast. Over ouders die hun kinderen van school halen, kan ik niets zeggen.”

Jan van de Wal (CDA) was enthousiast over de fusie: “Ik ben blij dat de toekomst van het onderwijs verzekerd is en dat het wezenskenmerk van het openbaar onderwijs is vastgelegd zodat alle kinderen ongeacht hun achtergrond er terecht kunnen. Veel succes en veel leerlingen toegewenst.” Ook Jan Willem Nanninga omarmde de fusie: “Als 6-jarige ging ik er naar school. Ik was elf toen ik op de voetbalclub Marcia ging. Het voetbalveld van Marcia is verdwenen, de oude school is tegen de vlakte gegaan en nu verdwijnt de 0 van openbaar onderwijs. Maar dat neemt niet weg dat ik voor de fusie ben.  Principieel ben ik van mening dat kinderen naar één en dezelfde school zouden moeten gaan en dat kinderen met alle godsdiensten en levensbeschouwingen moeten kennis maken. Deze fusie is net een beetje anders maar toch steunt de PvdA dit plan.”

De raad ging akkoord met de fusie met alleen de twee stemmen van de VVD tegen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !