Kan de SP zich profileren op links?

De Socialistische Partij (SP) richt haar pijlen op de linkse, EU-kritische, kiezer. De socialisten zetten zich in hun verkiezingsprogramma af tegen de status quo. De AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar en de euro is onhoudbaar. Kan Marijnissen met haar fractie hoge ogen gooien bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021?

Als er één partij blij was met de onrust november vorig jaar bij Forum voor Democratie dan was het de SP wel. Op hetzelfde moment lag de SP namelijk overhoop met haar jongerenorganisatie ROOD. Een betere bliksemafleider kon de SP zich op dat moment niet wensen. Wat was er precies aan de hand? Er werden zes ‘’geradicaliseerde communisten’’ uit de partij gezet. Niet veel later werd één van hen gekozen als voorzitter van ROOD. Deze nieuwe voorzitter – Olaf Kemerink – werd door het partijbestuur van de SP bestempeld als een ‘’geradicaliseerde zolderkamercommunist’’. De kwestie is nog steeds niet afgehandeld. Als de SP dit niet voor de verkiezingen van 17 maart binnenkamers oplost, kan dit wel eens grote gevolgen hebben voor de stembusgang.

In het verkiezingsprogramma staat de SP op veel onderwerpen alleen. Zo pleit de SP onder meer voor afschaffing van de euro, deze is volgens de partij namelijk onhoudbaar. Ook de Europese Commissie zou moeten worden afgeschaft. Met deze lijn maakt de SP samenwerking met andere linkse partijen – zoals GroenLinks en de PvdA – niet bepaald makkelijker. In maart 2020 stonden deze partijen nog samen met de SP op het podium om ‘’te strijden tegen belastingverlaging van bedrijven’’. Samenwerking van ‘links’ was dan ook het devies tegen Rutte en zijn kompanen.

“We stoppen het gegraai. Zorgbestuurders en consultants mogen voortaan niet méér verdienen dan de minister-president”

 

In het verkiezingsprogramma laat de SP er geen gras over groeien. Nederland moet eerlijker, het neoliberale denken heeft ‘’gefaald’’. Daarom wil de partij de marktwerking tegengaan. In de zorg moet een Nationaal Zorgfonds komen die zorgpolissen en zorgverzekeraars overbodig moeten maken. Het eigen risico gaat naar nul. Het winstbejag in de zorg moet verdwijnen, aldus de SP: ‘’We stoppen het gegraai. Zorgbestuurders en consultants mogen voortaan niet méér verdienen dan de minister-president.’’ Het minimumloon wil de SP verhogen naar 14 euro per uur. ‘’De AOW-uitkering, de Wajong, de WIA en het sociaal minimum (bijstand) stijgen automatisch mee.’’ De AOW-leeftijd wil de partij verlagen naar 65 jaar. Verder wil de partij opkomen voor de belangen van de ZZP’ers. Deze groep moet recht krijgen op een goed pensioen en moet collectief verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid.

In het onderwijs wil de partij de loonkloof dichten door de lonen uit het basis- en voortgezet speciaal onderwijs gelijk te trekken met die van het voortgezet onderwijs. Ouders hebben recht op vier dagen in de week gratis kinderopvang. Ook wil de SP de overvolle klassen in het onderwijs aanpakken. Voortaan mag een klas nog maximaal uit 23 kinderen bestaan. Het enorme tekort aan (betaalbare) woningen wil de SP aanpakken met een nationaal bouwplan. Ook moet het volgens de partij afgelopen zijn met de alsmaar stijgende huren. Als het aan de SP ligt zouden de huurprijzen zelfs moeten dalen. Het feit dat veel woningen worden ‘weggekaapt’ wil de SP tegengaan met een ‘woonplicht’. ‘’Huizen zijn er voor mensen om in te wonen en niet voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden.’’

De SP wil vooral inzetten op windparken op zee en zonnepanelen op alle geschikte daken

 

‘’Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig.’’ De SP pleit voor een eerlijke aanpak van de klimaatverandering waarin de vervuiler betaalt. De partij wil direct stoppen met biomassa, de gaswinning en kernenergie. Ook de kolencentrales moeten worden gesloten. Over kernenergie zegt de SP het volgende: ‘’Kernenergie is niet veilig en schoon (waaronder het kernafval) en voor ons geen duurzaam alternatief.’’ De SP wil vooral inzetten op windparken op zee en zonnepanelen op alle geschikte daken.

De rekening van het beleid wil de SP bij grote bedrijven en hoge vermogens leggen: ‘’Wij verhogen de lasten op kapitaal en milieuvervuiling en verlagen juist de lasten op arbeid van mensen met een laag of middeninkomen.’’ De SP staat sociaal-economisch pal voor de lagere- en middeninkomens. Heel verrassend is dit natuurlijk niet. De SP was altijd al kritisch ten aanzien van de Europese Unie (EU), echter wordt er met het huidige verkiezingsprogramma een spreekwoordelijke bom onder de EU gelegd. Gelijkgestemden vindt de SP alleen in de PVV en FvD, nou niet bepaald potentiële coalitiepartners van de SP. Of deze richting electoraal succes op kan leveren is afwachten. De spindoctors van de SP hebben de koers uitgezet, het is nu aan de kiezer.

Julian Uil

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !