Een ton subsidie voor groenere pootaardappelteelt

NOORD-NEDERLAND – Stichting The Potato Valley krijgt 100.000 euro subsidie van de provincie Groningen. In de stichting werken ondernemers, onderwijs, onderzoekers en de overheid samen aan de toekomst van de pootaardappelteelt in Noord-Groningen en Friesland.

De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een economisch vitale kringlooplandbouw in Noord-Groningen. Dat gebeurt door kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld over groene alternatieven voor bemesten, en die kennis ook te delen binnen de sector. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over 2021 en 2022.

De komende jaren werkt The Potato Valley aan kennis over de pootaardappel die minder milieubelastende middelen nodig heeft om gezond te groeien. Daarom wordt er onder meer onderzoek gedaan naar groene alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen en naar een biodiversiteit die functioneel is voor de pootaardappelteelt. Dat sluit goed aan op een versterkte inzet op een meer natuurinclusieve teelt. Ook is er de komende jaren aandacht voor de verzilting van de grond en de krapte op de arbeidsmarkt.

Wereldwijde toppositie

In Groningen en Friesland is de pootaardappelteelt een belangrijke economische sector. De sector biedt direct en indirect werk aan 5.500 mensen en levert acht procent van het pootgoed dat in de hele wereld verhandeld wordt. Daarmee heeft de Nederlandse pootaardappelsector wereldwijd een toppositie.

Kijk voor het plan van aanpak voor 2021-2024 op: www.thepotatovalley.nl.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !