WOZ-waarde bepaalde panden naar beneden

HET HOGELAND – Het college heeft besloten de WOZ-waarde van bepaalde panden naar beneden bij te stellen. Het gaat om horecapanden en panden van sportverenigingen, dorpshuizen, musea, expositieruimtes, musea en bibliotheken. Eigenaren of gebruikers van die panden betalen daardoor in 2021 minder onroerende zaakbelasting. De verlaging wordt gemeld op de aanslag en wordt ook via andere gemeentelijke kanalen bekend gemaakt.

De bijstelling volgt op een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De VNG constateerde dat de corona-maatregelen gevolgen hebben voor de waarde van zulke panden en adviseert de WOZ-waarde aan te passen.

Als gevolg van de aanpassing loopt Het Hogeland 42.000 euro aan inkomsten mis. Dat wordt deels gecompenseerd door het Rijk.

Verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis: “Het gaat voor eigenaren en gebruikers van die panden niet om enorme bedragen. Maar in deze tijden helpen alle kleine beetjes. Daarbij komt dat we ook werken aan andere compensatiemaatregelen. We proberen de lasten voor de Hogelandsters binnen redelijke grenzen te houden.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !