Woonzorginitiatieven krijgen aanspreekpunt

HET HOGELAND – Het college wil een ‘opgaveteam woonzorginitiatieven’ instellen. Het team moet de afhandeling van initiatieven van ondernemers en particulieren op het gebied van wonen en zorg gaan stroomlijnen.

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van mensen die willen starten met een woonzorginitiatief. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die samen in een hofje willen wonen of om ondernemers die voor mensen met een beperking dagbesteding en wonen willen combineren.

Het team wordt aanspreekpunt voor initiatiefnemers en moet gaan zorgen voor een eenduidige werkwijze en een snellere afhandeling van aanvragen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !