Gemeentebestuur wil alle dorpshuizen op dezelfde manier subsidiëren

HET HOGELAND -De dorpshuizen krijgen jaarlijks drie duizend euro vaste subsidie. Er komt fonds voor grootonderhoud van jaarlijks 40 duizend euro en de vrijstelling van de onroerendzaakbelasting OZB wordt afgeschaft. Dat is kern van het beleid dat het gemeentebestuur voor de dorpshuizen wil gaan invoeren.

Het is nog een erfenis uit de tijd van de oude gemeenten De Marne, Bedum, Winsum en Eemsmond. Ieder van deze gemeenten had een eigen beleid, subsidiebeleid, voor de dorpshuizen. En daar binnen ook nog een keer verschillen. Zo had Eemsmond de dorpshuizen in Oudeschip, Kantens en Oldenzijl in eigendom. Kantens kreeg 19 duizend jaarlijks aan subsidie, Roodeschool 1000 euro en Usquert 18 duizend. In de gemeente De Marne kregen de dorpshuizen 80 procent korting op de OZB en rioolheffing. Winsum gaf een vast bedrag als subsidie en Bedum had geen vaste subsidieregeling voor dorpshuizen. Om wat in het oog springende verschillende te noemen. De dorpshuizen in Eemsmond kregen 90 procent korting op de OZB en 33 procent subsidie voor het onderhoud.

“Sommige dorpshuizen gaan er financieel op vooruit, andere dorpshuizen gaan er op achteruit gaan”

Het college stelt de gemeenteraad voor om deze regelingen te harmoniseren. Ieder van de 30 dorpshuizen krijgt jaarlijks 3 duizend euro vaste subsidie en aan de kosten van grootonderhoud draagt het gemeentebestuur dan maximaal 33 procent bij. Met een jaarlijks maximum van 40 duizend euro die in het onderhoudsfonds zit. Dit laatste indachtig de bestuurderswijsheid dat als de gemeente meebetaalt, andere subsidiegevers gemakkelijk over de brug komen. “Voor sommige dorpshuizen betekent dit nieuwe beleid dat zij er financieel op vooruit gaan, andere dorpshuizen zullen er financieel op achteruit gaan. Naar verwachting zal met name de laatste categorie dit nieuwe beleid niet direct omarmen,” zo merkt het college van b. en w. op.

Eerder, bij de bespreking van een studie over de toestand van de dorpshuizen, gaf de gemeenteraad aan B&W als boodschap mee om maat te houden bij het doorvoeren van nieuw subsidiebeleid. De raad zag toen al dat de verschillen tussen de subsidies wel erg groot zijn. In het voorstel legt het college de raad een aantal varianten als grondslag voor subsidiëring voor. Zo zou men de verhouding tussen omzet en kosten als basis kunnen nemen. Of de verhouding tussen vloeroppervlakte en ledental. Het college stelt dat deze redeneringen er toe leiden dat dorpshuizen een ongelijke behandeling krijgen en weinig van de problemen oplost. Ook is het college niet geneigd subsidie te baseren op plus-activiteiten, zoals het inrichten van een medicijnpost in een dorpshuis. “Het college gaat niet over de inhoud van activiteiten,” zo stellen B&W. Een andere mogelijkheid is verruimen van de mogelijk om drank te schenken. De dorpshuizen worden door de wet in toom gehouden om concurrentie met de reguliere horeca te beperken. Het college geeft aan dat dit nu nog niet mogelijk is.

Het gemeentebestuur wil de dorpshuizen van Oldenzijl, Kantens en Oudeschip verkopen aan de plaatselijke dorpsverenigingen. De prijs is 1 euro en de gesprekken hierover lopen nog. B&W wijzen erop dat een gemeente het vastgoed op marktconforme prijzen moet exploiteren en dat zou marktconforme huurprijzen opleveren voor deze dorpshuizen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !