’s Heeren Loo zet volgende stap met duurzame energie

’s Heeren Loo zet een nieuwe stap op weg naar verdere verduurzaming. Sinds 1 januari neemt de grootste zorgorganisatie in de gehandicaptensector nu 60 procent van de totale elektriciteitsbehoefte rechtstreeks af van duurzame energieproducenten. Daartoe hebben bestuursvoorzitter Jan Fidder van ’s Heeren Loo, Jeroen de Haas van Groendus en Anne de Groot en Pieter Meulendijks eigenaren van Windpark Sailwind een overeenkomst ondertekend. Met deze samenwerking weet ’s Heeren Loo de CO2-uitstoot met 27 procent te reduceren.

Jan Fidder, voorzitter van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo: ‘Deze stap past helemaal in ons verduurzamingsbeleid. In 2030 willen we onze CO2-uitstoot op het gebied van energie met de helft verminderd hebben.’

Innovatieve inkoop

In 2020 is ’s Heeren Loo begonnen met deze innovatieve manier van energie-inkoop. ’s Heeren Loo heeft zijn energiehuishouding ‘data gestuurd’ ingericht. Zo kan de organisatie op uurbasis energie betrekken en afrekenen, rechtstreeks van een duurzame energieproducent. Daardoor is er geen traditionele energieleverancier niet meer nodig. Dat scheelt in de kosten.

’s Heeren Loo werkt daarvoor samen met Groendus. Zij helpen organisaties op een slimme manier op hun weg naar 100 procent schone energie. ’s Heeren Loo is de eerste zorgorganisatie in Nederland en in Europa die op deze data-gestuurde manier zijn duurzame energie afneemt.

In 2020 was het al de ambitie om deze manier van inkopen uit te breiden naar alle zorgparken waar veel energie wordt verbruikt. Per 1 januari 2021 is dat  een feit. De ingekochte elektriciteit komt van Solarpark Galecop uit Nieuwegein en windpark Sailwind uit Delfzijl.

Routekaart

’s Heeren Loo dringt de CO2-uitstoot op vier manieren terug. Jan Fidder: ‘We werken aan een routekaart om het vastgoed op onze ruim duizend locaties te verduurzamen. We wekken groene energie op. Zo gaan we door met de installatie van zonnepanelen op onze panden: we hebben ruim 8.000 zonnepanelen liggen en groeien door. De ambitie is: voor elke cliënt één zonnepaneel. Dat betekent ruim 14.000 zonnepanelen. Verder sturen we op bewustwording en gedrag en we kopen groene energie in.’

De weg naar 100 procent schone energie gaat langs energie besparen, opwekken en in- en verkopen. De route is altijd anders. Groendus brengt die route naar schone energie volledig in kaart. Jeroen de Haas, CEO Groendus: ‘Een belangrijke factor is het inzetten op gelijktijdigheid: je benodigde energie gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt bij hernieuwbare energiebronnen. Het liefst zo lokaal mogelijk, vanaf eigen dak of ergens in de buurt. Dat is goed voor de aarde en financieel aantrekkelijk.’

Duurzaam ondernemen is al op verschillende manieren verweven in het beleid van ’s Heeren Loo. In 2018 werd de Green Deal voor de Zorg ondertekend. Dat heeft ’s Heeren Loo vertaald in een eigen Deal Duurzaam Ondernemen. Een belangrijk thema binnen deze deal is CO2-reductie.

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000  extramurale cliënten. ’s Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !