Bestemmingsplan voor elektriciteitsverbinding naar Google

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft ingestemd met een bestemmingsplan dat de aanleg van een 220kV-verbinding tussen een hoogspanningsstation aan de Robbenplaat en de vestiging van Google in de Eemshaven mogelijk maakt. De ondergrondse hoogspanningsleiding krijgt een lengte van 1.900 meter en wordt aangelegd door TenneT.

Met de leiding kan de capaciteit van het datacenter van de internetgigant in de toekomst worden vergroot. Het bestaande datacenter wordt uitgebreid om aan het toenemende internetgebruik te kunnen voldoen. Het huidige bestemmingsplan staat de aanleg van een leiding niet toe en moet daarom worden aangepast.

Het college wil die aanpassing mogelijk maken. Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Als je ‘ja’ zegt tegen de uitbreiding van het datacenter van Google, ontkom je er niet aan die uitbreiding ook te faciliteren. We werken er graag aan mee omdat de uitbreiding bijdraagt aan de infrastructuur én omdat de Eemshaven weer nadrukkelijker in beeld komt als digitaal knooppunt.”

Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Dat heeft tot een aantal kleine aanpassingen geleid. Het ontwerp voor het bestemmingsplan komt weer ter inzage te liggen. De aanleg van de leiding heeft geen gevolgen voor de omgeving.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !