Natuurorganisaties vinden laagvliegen met transportvliegtuigen in broedperiode onverantwoord

LANDELIJK – Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging hebben grote zorgen over geplande oefening Orange Bull van de Luchtmacht. Op verschillende plekken in Nederland, waaronder boven de Vliehors en de Marnewaard, zal tijdens de broedtijd van vele vogels worden geoefend met zeer laagvliegende transportvliegtuigen.

Uit onderzoek blijkt dat juist deze transportvliegtuigen zeer verstorend zijn. Daarom hebben de natuurorganisaties gezamenlijk een bezwaarschrift bij de minister van Defensie ingediend.

Afgelopen jaren heeft onderzoek plaatsgevonden naar de invloed van verschillende luchtvaartuigen op scholeksters op de Vliehors. Volgens de onderzoekers hebben laagvliegende transportvliegtuigen boven de Waddenzee een grote verstorende invloed.  Uit waarnemingen bleek dat vogels na verstoring door deze specifieke vliegtuigen, wel  tientallen minuten rondvlogen, en soms zelf uitweken naar andere eilanden in de Waddenzee.

In strijd met beschermingsmaatregelen

De natuurwaarden op de Vliehors staan door de vele activiteiten in dit gebied onder druk. Daarom heeft de minister van LNV in het Natura 2000-beheerplan voor dit gebied vastgelegd dat hier nesten van bijvoorbeeld plevieren en dwergsterns beschermd moeten worden tegen verstoring. Broedlocaties moeten daarom al vanaf eind februari preventief worden afgesloten. Het toestaan van een oefening met laagvliegende transportvliegtuigen in de broedtijd staat naar de mening van de natuurorganisaties haaks op de intentie van deze beschermingsmaatregelen.

Zorgplicht

Het organiseren van deze oefening door Defensie in de broedtijd staat ook in schril contrast met de recente oproep van de gezamenlijke natuurbeheerders aan het publiek om juist in deze periode rekening te houden met de kwetsbare dieren in natuurgebieden. Voor iedereen, ook voor Defensie, geldt immers de wettelijke zorgplicht om goed voor in het wild levende dieren in hun leefomgevingen te zorgen. De natuurorganisaties vinden het dan ook niet uit te leggen waarom Defensie uitgerekend in deze periode gaat oefenen met zeer laagvliegende en zeer verstorende transportvliegtuigen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !