Financiële tips en adviezen van Roel Venema

Roel Venema van Veldman & Van Dijk te Leens geeft financiële tips en adviezen op de site van Omroep Het Hogeland. Dit keer m.b.t. de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Doe uw voordeel er mee!!

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is uitgebreid in Q1 2021. Bedrijven en zzp’ers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

De uitbreiding van de TVL Q1 2021 wordt tot eind april 2021 in stappen  uitgevoerd. Op 31 maart is de verlaagde drempel voor vaste lasten doorgevoerd. Vanaf 15 april zijn de verhogingen van het  subsidiepercentage, de maximale en minimale vergoeding en de verschillende toeslagen in het TVL systeem verwerkt. Nieuwe TVL  aanvragen vanaf 15 april worden volgens deze voorwaarden toegekend.

De openstelling voor niet-mkb bedrijven en verhoging van het voorschot  voor eerder ingediende TVL aanvragen volgen later.

De uitbreidingen van de TVL op een rij

 • De TVL is aan te vragen door alle bedrijven in Nederland. Ook door niet-mkb bedrijven.
 • Het subsidiepercentage is verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%. Dit was 50% oplopend tot 70%.
 • Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar €1.500 per kwartaal. Dat was €3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere bedrijven toegang tot de TVL. Het aandeel vaste lasten wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort, niet met de werkelijke vaste lasten van het bedrijf.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €1500. Dat was €750.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd naar €550.000 voor mkb-bedrijven en €600.000 voor niet-mkb bedrijven. Dat was maximaal €90.000.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) is verlengd in Q1 2021 en verhoogd met een opslag van 21% bovenop het vastenlastenpercentage van de TVL, met een maximumvergoeding van €300.000. Dat was 5,6% met een maximum van €20.160.
 • Bedrijven binnen de reissector ontvangen alleen in Q1 2021 een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. Deze opslag van 3,4% wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van €130.000.
 • Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag in Q1 en Q2 voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. Voor land- en tuinbedrijven geldt een maximum van €225.000 voor de gehele coronaperiode.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in Q1 2021.
 • Alleen ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een opslag voor de detailhandel (VGD), reissector of land- en tuinbouw. RVO voegt deze automatisch toe aan een goedgekeurde TVL aanvraag voor Q1 2021, volgens de SBI-code.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze wordt nog uitgewerkt en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 open.
 • De TVL wordt niet afgebouwd.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel, opslag voor annuleringskosten reizen en de evenementenmodule zijn niet van toepassing in het tweede kwartaal. De opslag voor speciale kosten in de land- en tuinbouw wel.
 • De uitbreiding van de TVL is goedgekeurd door de Europese Commissie en deze 9 verhogingen worden tussen eind maart en eind april in stappen uitgevoerd.
 • TVL Q1 2021 is vanaf 15 februari 2021 vanaf 12:00 uur tot 18 mei 2021, 17:00 uur aan te vragen bij RVO.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !