PvdA wil bij ontwikkeling omgevingsvisie een burgerberaad

HET HOGELAND – De raadsfractie van de PvdA in de gemeente Het Hogeland diende een motie in over bewonersparticipatie bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. “Het is hard nodig dat alle inwoners van Het Hogeland zich vertegenwoordigd voelen bij de participatie van de inwoners. Iedere Hogelandster moet het gevoel hebben ‘daar had ik kunnen zitten”, aldus Jan Willem Nanninga, fractievoorzitter van PvdA.

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet bundelt alle bestaande wet- en regelgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. Dat betekent een grote verandering. Het opstellen van een omgevingsvisie is één van de uit te voeren projecten in het kader van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente de integrale langetermijnvisie vast voor de fysieke ruimte. Daarom raakt het alle inwoners van de gemeente. Nanninga: “Ik constateer dat er veel zaken op de agenda komen waarbij de verdeling van de ruimte een meer of minder grote rol speelt. In al die zaken zullen door inwoners verschillende en diverse waarden aan de verschillende gebiedsdelen van de gemeente worden toegeschreven. Daarover zal niet in alle gevallen overeenstemming bestaan. Toch zullen we naar een vorm van consensus moeten zoeken.”

Ondanks dat participatie van inwoners verplicht is, wil de PvdA dat niet alleen de inwoners betrokken worden die altijd al meepraten. Nanninga verwoordt het als volgt: “Als sociaal-democraten moeten we staan voor een democratie van en voor iedereen. Ook de stem van inwoners die zich anders niet laten horen, moet worden gehoord.”

De PvdA pleit daarom voor een zogenaamd burgerberaad, georganiseerd door een onafhankelijke partij. De deelnemers worden niet, zoals gebruikelijk gekozen op basis van aanmelding, maar worden geloot uit de Hogelandster bevolking. Tot slot geeft Nanninga een aantal andere voorwaarden aan om zo’n burgerberaad tot een succes te maken: “Er moet een minimaal aantal deelnemers zijn, er moet voldoende tijd zijn om tot aanbevelingen te komen en er moet via expertsessies voldoende informatie worden verstrekt aan de deelnemers, zodat ze goed geïnformeerd het gesprek kunnen aangaan.”

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !