GemeenteBelangen heeft zorgen over toekomst gemeentenieuws

HET HOGLAND – De ontwikkelingen rond de Noorderkrant, het weekblad met daarin opgenomen de officiële mededelingen van de gemeente, het is voor Roelf Torringa een zorgenkindje. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de toekomst van de verspreiding van het gemeentenieuws.

Directe aanleiding voor zijn zorg zijn de plannen van Het Media Huis, de nieuwe eigenaar van de NDC-groep. Het NDC-concern omvat de dagbladen Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Friesch Dagblad en meer dan 35 weekbladen, 55 digitale kanalen en diverse evenementen. In het kader van de sanering van de verliezen van het noordelijk mediaconcern staat, naast een verlies van 100 banen, het voortbestaan van de huis-aan-huis bladen op het spel, die in ieder geval worden afgestoten. En daar valt de Noorderkrant onder.

Bij de start van de gemeente Het Hogeland werd via een aanbesteding de publicatie van het gemeentenieuws-op-papier gegund aan de Noorderkrant wat neerkomt op een order van naar schatting 65 tot 70 duizend euro per jaar. De Ommelander Courant viste in deze aanbesteding achter het net vooral door het ontbreken van een digitale structuur. Het gemeentebestuur wilde toekomstgericht sterk inzetten op de verspreiding van de mededelingen via de sociale media. Het contract met de Noorderkrant dat eind 2020 afliep werd voor een jaar verlengd.

GemeenteBelangen heeft altijd al kritiek gehad op de kwaliteit van de bezorging van de Noorderkrant. En ook op het streven naar de digitalisering van de gemeentelijke mededelingen. Met de onrust rond de Noorderkant als achtergrond, vroeg Torringa in de raad om bij de nieuwe aanbesteding van de mededelingen het criterium kwaliteit van de bezorging zwaar te laten meewegen. Burgemeester Bolding – hij heeft communicatie in zijn portefeuille – beaamde zijn kritiek en noemde het geval Zoutkamp waar onlangs in het hele dorp de Noorderkrant niet werd bezorgd. Bolding deed de toezegging dat de kwaliteit van de bezorging een zware factor bij de nieuwe aanbesteding zal worden./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !