Heel lichte daling werklozen in gemeente Het Hogeland

HET HOGELAND – De werkloosheid in maart op Het Hogeland daalde van 688 personen in februari naar 678. In de leeftijdsgroep tot 27 jaar waren dat 55 personen. Tussen de 27 en 59 jaar waren 284.  De groep oudere werklozen omvat 339 personen.

In maart nam in de provincie Groningen de WW verder af met ruim 130 uitkeringen. Een afname van de WW in maart is gebruikelijk door een groei van seizoenswerkgelegenheid richting het voorjaar. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar.

Eind maart telde Groningen 9.212 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de Groningse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af met 137 uitkeringen (-1,5%) ten opzichte van vorige maand. Een afname van de WW in maart is gebruikelijk. Naarmate de zomer nadert, ontstaat meer werkgelegenheid in bouw, landbouw, horeca en uitzendsector. De WW nam dan ook vooral af in deze sectoren. Ook in de commerciële dienstverlening daalde het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Als gevolg van de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen in maart nog wel iets hoger dan vorig jaar, al zijn de verschillen op jaarbasis de afgelopen maanden kleiner geworden.

Heel Nederland telde eind maart telde 282.186 WW-uitkeringen. Dat is 3,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 286.059 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 3.873 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-1,4%)./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !