Jongeren denken mee met B&W

HET HOGELAND – Op dinsdag 11 mei 2021 tekenen het Hogeland College te Warffum en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland een overeenkomst waarin staat dat zij gaan werken met een zogenaamd ‘jongerencollege’. Dat college bestaat uit leerlingen van Het Hogeland College van de locatie Warffum. Het gaat om een proef die tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 loopt.

De proef heeft als opzet dat leerlingen serieuze en gelijkwaardige gesprekspartners van het college van burgmeester en wethouders zijn. Hun input vindt de gemeente van belang om goed naar te luisteren.

Het idee om het jongerencollege in te stellen, is afkomstig van wethouder Kristel Rutgers. Zij vindt het belangrijk om jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek en openbaar bestuur daar zo actief mogelijk bij te betrekken. “Jongeren hebben de toekomst en hun ideeën zijn voor ons waardevol”, zegt Rutgers.

Het Hogeland College omarmt het idee ook. De school ziet met deze proef een mogelijkheid om leerlingen die dat willen kansen te bieden om buiten de muren van de school ervaring op te doen en te leren in en van een echte politieke omgeving. Leerlingen kunnen hier in de in de keuze-uren werken. De school zorgt voor selectie, begeleiding en inhoudelijke invulling. Tot aan het zomerreces worden geïnteresseerde leerlingen geworven en wordt voor hen een introductieprogramma georganiseerd.

Na de zomer gaat het jongerencollege echt van start. Als de proef slaagt kunnen later ook andere jongeren uit de gemeente, ook die van andere scholen, aan een jongerencollege deelnemen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.