2100 jaar oude nederzetting gevonden bij aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding

HET HOGELAND – Tijdens de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten zijn in Het Hogeland restanten gevonden van een naar schatting 2100 jaar oude nederzetting. Archeologen troffen onder andere potten, pannen, scherven, een broche en een paardenschedel aan.

TenneT legt een nieuwe 380 kV-‘stroomsnelweg’ aan die vanaf 2023 in gebruik gaat en een bestaande 220 kV-verbinding vervangt. In de voorbereidingen is het tracé onderzocht op archeologische waarden. Hierbij hebben archeologen in de gemeente Het Hogeland de vondsten gedaan en verder onderzocht.

Romeinen

De Romeinen waren 2100 jaar geleden in grote delen van het land aanwezig, maar niet in wat nu Noord-Nederland is. Van de Romeinen is er bronnenmateriaal, van de inheemse bewoners niet en daarom zijn deze vondsten waardevol voor de geschiedschrijving.

Exposeren

De gevonden materialen zijn voorlopig opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis voor verder onderzoek. TenneT overweegt later dit jaar een aantal vondsten en de verhalen hierachter te exposeren in samenwerking met de gemeente.

VOOR INFO BETREFFENDE DE AANLEG VAN DE ‘STROOMLIJN’ EENMSHAVEN-VIERVERLATEN KLIK HIER

Tekst en foto’s: TenneT Nieuws

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !