Veilig en verantwoord feest voor bewoners van ’s Heeren Loo

GRONINGEN – In een wereld zonder corona organiseert de Groningsche Cricket en Hockey Club (GHCH) jaarlijks een groot evenement op hun eigen locatie. Dit evenement wordt georganiseerd voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Er vinden dan tal van activiteiten plaats, waaronder sport en spel, huifkartochten en karaoke.

Dit jaar is een feest van die omvang door corona niet mogelijk op de locatie van GHCH. Daarom heeft GHCH besloten het feest naar ’s Heeren Loo te brengen. Voor veel van de bewoners zijn de coronamaatregelen moeilijk te begrijpen. Hun dagbesteding is anders, de bezoekregeling is beperkt, begeleiders dragen opeens mondkapjes. Dat er nu langzaam weer versoepelingen mogelijk zijn is daarom een enorme opluchting. Een feest in de buitenlucht is daarbij echt een lichtpuntje. Er komt voorzichtig weer wat perspectief.

Het feest vindt plaats op zaterdag 8 mei en bestaat uit drie onderdelen. Zo is er een kermis, waar bewoners verschillende activiteiten kunnen doen. Denk aan visjes vangen, blikgooien en schieten in een voetbaldoel. De kermis vindt plaats op het grasveld achter het Ontmoetingscentrum van ’s Heeren Loo in Bedum. Ook is er een goochelshow. Als kers op de taart worden de bewoners met een huifkar naar het Ontmoetingscentrum vervoerd.

De vaccinatiegraad van de bewoners in Bedum ligt op 94%. Desondanks is alles erop gericht om het feest coronaproof te organiseren. Zo is er een strakke routing van de ene naar de andere activiteit. Elke woning gaat als aparte geïsoleerde eenheid naar de activiteiten. Er wordt een strak tijdschema gemaakt, met voldoende tussenruimte tussen de verschillende woningen. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners vanuit verschillende woningen elkaar ontmoeten. En uiteraard worden alle materialen tussendoor gewisseld of schoongemaakt.

Om het feest tot een succes te maken zijn de vrijwilligers van GHCH onmisbaar. Het aantal wordt zoveel mogelijk beperkt, en de vrijwilligers die er zijn bewaren uiteraard voldoende afstand en dragen een mondkapje. Nu nog hopen dat het weer een beetje meewerkt!

’s Heeren Loo

’s Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we met 17.000 medewerkers voor 14.000 cliënten. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelen we nog eens ruim 3.000 extramurale cliënten.

’s Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten, waaronder de Academie voor Zelfstandigheid en het Expertisecentrum Advisium. Aan het expertisecentrum zijn ruim duizend medische, paramedische en gedrags­wetenschappelijke specialisten verbonden. Met 130 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties helpen we mensen verder.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !