Ondernemers Winsum: “Nu doorpakken met Boogplein”

WINSUM – “Ik vrees toch een ander verhaal te vertellen,” zei Henk Sok, voorzitter van de Winsumse ondernemersvereniging als vierde inspreker bij de gemeenteraad. “Het Boogpleinplan verdient een compliment voor de zorgvuldigheid waarmee het is opgesteld.”

Het bestemmingsplan voor het Boogplein was gevild en gebraden. En enige nieuwe was dat Henk Sok namens de ondernemers kwam inspreken met de boodschap dat het plan een breed draagvlak heeft. Dat in tegenstelling tot drie andere insprekers die weer de kwestie van drie bomen, het Jaagpad en het dorpaangezicht kwamen bepleiten. Wat al eerder gebeurd was bij de informele bespreking van het plan.

“Het is het meest haalbare en reële plan. Het maakt deel uit van de integrale visie op Winsum met de gebieden Obergum, dorpsplein en de verbinding met de Hoofdstraat daartussen. Als het Boogplein niet doorgaat, is het hart uit dit plan verdwenen. We hebben heel veel positieve reacties gehad en ik doe dan ook dringend een oproep aan de raad: nu doorpakken.”

Jan Willem Nanninga zette de toon voor de rest van de raad: “We moeten nu kiezen. Na twintig jaar kommer en kwel is er een nu een plan, gedragen door de ontwikkelaars, de ondernemers en de gemeente. De plek verdient een hoogwaardige uitstraling en dus ook in de keuze van het bouwmateriaal en oog voor detail. Parkeerterreinen met bloembakken, dat kan toch niet.” De andere partijen namen een soortgelijk standpunt in, met vooral: aandacht voor groen, beplanting.

Het bestemmingsplan is nu aangenomen en kan nog in een procedure bij de Raad van State worden aangevochten. En vervolgens komen de bouwvergunningen en de mogelijke bezwaren daartegen aan de beurt./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !