Nog een subsidie voor  De Enne Jans Heerd

WINSUM – Het Waddenfonds stelt € 250.000,- beschikbaar voor het in ere herstellen van de eeuwenoude wierde Maarhuizen bij Winsum. De wierde in Noord-Groningen is een plek van grote betekenis voor bewoners en bezoekers van het Hogeland en onderdeel van een knooppunt van fiets- en wandelroutes. Met de subsidie van het Waddenfonds kan het landschap van de wierde uit vroegere tijden worden teruggebracht. Het geld is afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds, waarvoor tot 1 oktober nog subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.  

Het landschapsplan voorziet in het versterken van de ecologie en de biodiversiteit. Zo krijgen de voormalige graslanden op de wierde een diverse en kruidenrijke beplanting en worden er heggen, waterpartijen en struweelranden aangelegd.  Ook wordt het cultuurhistorische karakter van Maarhuizen hersteld. Daarvoor worden een groot aantal karakteristieke landschapselementen uit vroegere tijden van het terpen- en wierdenlandschap teruggebracht. Er komt een nieuwe bomenlaan, de bestaande oude boomgaard wordt uitgebreid en de gracht om de monumentale boerderij Enne Jans Heerd wordt uitgediept. Ook krijgt de boerderij een nieuwe erfinrichting.

Staatsbosbeheer en de Stichting Enne Jans Heerd willen als initiatiefnemers van het plan de boerderij en het erf ontwikkelen tot een podium voor beleving van cultuur en natuur. In het rijksmonument zelf komt onder andere een klein theater.

Voor bezoekers krijgt Maarhuizen informatiepanelen met verhalen over de cultuurhistorie van de wierde. Ook wordt er een educatiepakket ontwikkeld voor kinderen uit het basisonderwijs in het Waddengebied. De uitvoering van het landschapsplan kost totaal €750.000,-, waarvan het Waddenfonds een derde bijdraagt. /BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !