Meer duidelijkheid over financieel perspectief Het Hogeland

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft kennis genomen van de gevolgen van de financiële besluiten van het Rijk die gevolgen hebben voor de uitkering aan de gemeenten. De financiële gevolgen staan in de zogenaamde ‘Mei-circulaire’.

Op korte termijn zijn er voor Het Hogeland voordelen op een paar specifieke terreinen. Vanaf 2024 gaan de effecten echter negatief uitpakken. De gemeente heeft becijferd dat het voordeel dit jaar rond de half miljoen euro ligt. In 2022 is dat 350.000 euro. Het financiële voordeel loopt in 2023 af naar 75.000 euro. De berekeningen wijzen uit dat het nadeel in 2024 en 2025 respectievelijk 150.000 en 80.000 euro gaat bedragen.

De toezegging van het kabinet dat gemeenten meer geld tegemoet kunnen zien voor de jeugdzorg draagt bij aan een wat minder somber financieel perspectief voor Het Hogeland. Die toezegging volgde op een uitspraak van een arbitragecommissie. Het kabinet wil de gemeenten voorlopig met 1,3 miljard per jaar euro tegemoet komen. Wethouder van Financiën Eltjo Dijkhuis: “In de voorjaarsnota schetsen we een toekomst die gekenmerkt wordt door een hele krappe financiële positie, amper reserves en onvoldoende budget voor de uitvoering van gepland onderhoud van bijvoorbeeld wegen en gemeentelijke gebouwen. De financiële tegemoetkoming voor de kosten van jeugdzorg bieden in eerste instantie lucht. Maar het is nog de vraag of die tegemoetkoming structureel wordt. Dat is hard nodig om gemeenten, en dus ook Het Hogeland, op de langere termijn adem te geven. In algemene zin zien we toch dat gemeenten door Den Haag onvoldoende gefinancierd worden. Dat maakt dat de rek er uit is. Er hangt ook nog een herziening van het Gemeentefonds – veruit onze belangrijkste inkomstenbron – boven de markt. Als de eerdere voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken doorgaan dan betekent dat voor Het Hogeland een ramp. Niet meer en niet minder. We boeren er dan jaarlijks miljoenen op achteruit. Dat moet koste wat het kost voorkomen worden.”

De gevolgen van de Mei-circulaire zijn voorgelegd aan de raad en worden meegenomen in de behandeling van de voorjaarsnota. De raad buigt zich daar op 7 juli over.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !