Schuldhulpverlening: jaarstukken en ontwerpbegroting

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de Volkskredietbank Noord Oost Groningen voor kennisgeving aangenomen. Het college adviseert de gemeenteraad om geen bezwaar op de jaarstukken en geen zienswijze op de begroting in te dienen.

De kosten van de schuldhulpverlening in 2020 waren nagenoeg gelijk aan de begroting. In 2020 hebben minder mensen schuldhulpverlening gevraagd waardoor minder kosten zijn gemaakt. Omdat de kredietbank een gemeenschappelijke regeling is, moest Het Hogeland wel meer bijdragen aan de organisatiekosten.

In 2020 hebben inwoners minder schuldhulpverlening aangevraagd als gevolg van de coronamaatregelen. Deze trend was landelijk waarneembaar en zet zich voort in 2021. Verwacht wordt echter dat de vraag naar schuldhulpverlening weer gaat toenemen. Daarom wordt voor het jaar 2022 uitgegaan van een kostenstijging. In de begroting 2022 van de bank stijgt de bijdrage van de gemeente Het Hogeland licht: van € 321.900 in 2021 naar € 334.900 in 2022.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !