Aanpassing uitkeringen per 1 juli

DEN HAAG – Per 1 juli 2021 wordt de bijstandsuitkering voor gehuwden 1463,95 euro. De gehuwden AOW gaat naar 1545,95. Ook de hoogte van een aantal andere uitkeringen wordt aangepast als gevolg van de stijging van het minimumloon waar de uitkeringen mee verbonden zijn. Het minimumloon gaat van  € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto per maand.

Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW)./BM

Voor het volledig overzicht, klik hier.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.