Visserijmuseum organiseert excursie ‘Wadden in Beweging’

ZOUTKAMP – Het Visserijmuseum organiseert op zaterdag 14 augustus een unieke excursie naar Schiermonnikoog met de historische garnalenkotter ZK 4 Albatros. Historicus Albert Buursma is de gids tijdens deze dagtocht.

De Wadden zijn altijd een dynamisch gebied geweest: volop in beweging. Eilanden en geulen verplaatsen zich in de loop der tijd, door veranderende stromingen, maar ook door vrij plotselinge gebeurtenissen als stormvloeden. Het oostelijk waddengebied met Ameland, Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog is zo’n gedeelte waar dat soort processen nog plaatsvinden.

Een vaartocht over het Lauwersmeer – de vroegere monding van een paar rivieren – en vervolgens via de Waddenzee naar Schiermonnikoog maakt dat al duidelijk. Ooit had Schiermonnikoog, dat veel westelijker lag, nauwe banden met het Friese vasteland en was het (gedeeltelijk) kloosterbezit. In de loop der tijd ‘verschoof’ het eiland steeds verder naar het oosten. Dat leidde tot eeuwenlange ruzies en conflicten met buurprovincie Groningen. Waar lag de grens tussen beide provincies in de Wadden? Die ruzies ontstonden ook meermaals over strandingen van schepen. Op wiens gebied lagen wrakken of aangespoelde goederen? Jutters trokken zich daar weinig van aan.

Deze excursie geeft een beeld van de ‘Wadden in Beweging’: van het ontstaan van de Lauwerszee tot de afsluiting ervan en het ontstaan van het Lauwersmeer; van wadlopende monniken en kloosterlingen; van piraterij door eilanders en kustbewoners, gestrande ‘goudschepen’ en strijd om aangespoelde goederen; van bebouwing, waaronder een oude nederzetting, die in zee verdween tot een compleet nieuw dorp dat planmatig werd opgezet.

Het programma start om 8.30 uur en bestaat uit een vaartocht van Zoutkamp naar Schiermonnikoog en vice versa, een fietstocht over het eiland langs de mooiste bezienswaardigheden en een wandeling door het dorp. De kosten bedragen € 60,00 per persoon. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar e.g.stoutmeijer@ziggo.nl. Meer informatie is te vinden op www.visserijmuseum.com.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !