College wil geld van Nationaal Programma Groningen voor WEC

HET HOGELAND – Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het project Werelderfgoed Waddenzee (WEC) in te dienen bij het Nationaal Programma Groningen voor een bedrag van 3 miljoen euro. Dat zou een extra investering betekenen voor het beleefbaar maken van de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee.

Het WEC wil een trekker worden voor toeristen, dagrecreanten en studenten. Daarnaast zal het WEC een bijdrage leveren aan de regionale economie, arbeidsmarkt, onderwijs en wetenschap en ook leefbaarheid en trots van de regio en de provincie Groningen. Volgens het college past het project WEC naadloos binnen de kaders van het Lokaal Programmaplan en Nationaal Programma Groningen. Het sluit aan bij het programma “Pronkjewailen in ‘t Hoogelaand” en zou een startpunt kunnen worden voor het te ontwikkelen ‘parelsnoer’ in Het Hogeland. Ook sluit het WEC aan bij de nieuwe visie Toerisme & Recreatie, waarbij het beleven en ervaren van het waddengebied een van de ambities is.

Het is aan de gemeenteraad om het voorstel goed te keuren. Wanneer dat het geval is, zal de gemeente project samen met de provincie Groningen indienen bij Nationaal Programma Groningen. Na goedkeuring van de aanvraag kan een eventuele bijdrage aan het Werelderfgoed Waddenzee begin 2022 definitief zijn.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !