Defensie hervat schietoefeningen Zoutkamp

HET HOGELAND – De krijgsmacht gaat weer voorzichtig schietoefeningen houden op militaire terreinen waar in de buurt Afghaanse evacués worden opgevangen.

Het ministerie van Defensie heeft overleg gevoerd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), en zegt te denken dat de oefeningen zo geregeld kunnen worden dat de evacués er geen last van hebben.

Er werd vanwege de opvang sinds vorige week niet meer geschoten in Zoutkamp, maar volgens Defensie zijn oefenterreinen eigenlijk wel nodig om militairen ‘goed getraind’ te houden. Het ministerie denkt door geen zware wapens te gebruiken en buiten gehoorsafstand te blijven dat het mogelijk moet zijn om te oefenen zonder de vluchtelingen uit Afghanistan tot last te zijn. Het oefenterrein in Zoutkamp ligt niet direct naast de kazerne waar de evacués zijn opgevangen.

Defensie onderhoudt naar eigen zeggen nauw contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !