Wethouder Eltjo Dijkhuis en cultuurcoaches bezoeken basisschool De Leenstertil

LEENS – Afgelopen donderdag heeft wethouder Eltjo Dijkhuis een bezoek gebracht aan samenwerkingsschool ‘De Leenstertil’ in Leens. De school heeft een Cultuurplan 2021-2025 opgesteld. Hierin staat beschreven hoe ze vorm willen geven aan cultuureducatie.

Wethouder Dijkhuis en de coaches kregen een rondleiding door de school en zagen hoe de school cultuureducatie inzetten. Leerlingen maken kennis met allerlei (beeldende) kunstvormen, maar ook met erfgoed, drama en muziek. De school probeert dit zoveel mogelijk te koppelen aan taalonderwijs. Zo wordt drama gekoppeld aan woordenschat, erfgoed aan geschiedenis en beeldende vorming aan levensbeschouwing.

Susan de Vries, cultuurcoördinator op De Leenstertil: “Het is heel inspirerend om te zien hoe leerkrachten en leerlingen enthousiast zijn over de inzet van drama-oefeningen bij het leren van nieuwe woorden.” Dit is één van de manieren waarmee de school culturele activiteiten koppelt aan taalonderwijs.

De gemeente zet in haar cultuurbeleid in op een sterke cultuureducatie op de scholen. Onder andere door een nauwere samenwerking met de scholen, steuninstelling Kunst en Cultuur  en het inzetten van een cultuurcoach Onderwijs.

Eltjo Dijkhuis: “De sluiting van de basisscholen tijdens de Coronacrisis en de onderwijsachterstanden die hierdoor zijn opgelopen, hebben ook het belang van cultuureducatie onderstreept. Door een coach op cultuureducatie in te zetten, hopen we dit te kunnen stimuleren.”

De cultuurcoach Onderwijs verbindt vraag en aanbod op het gebied van cultuureducatie. Veel scholen willen meer aandacht voor creatieve- en kunstvakken. Deze scholen worden door de cultuurcoach ondersteund bij het vinden van docenten en makers uit de buurt.

De gemeente heeft twee cultuurcoaches aangesteld. De coaches kunnen zowel scholen als culturele organisaties en verenigingen ondersteunen bij hun projecten en initiatieven. Voor 2021 richten de cultuurcoaches zich op het versterken van de cultuureducatie op scholen en de culturele infrastructuur. Dit doen ze vanuit het Kunst- en Cultuurcentrum Het Hogeland.

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !