Wadgarnalenvissers in de bloemen

ULRUM/LAUWERSOOG – Directeur Barbara Holierhoek en Klaske Visser van Visafslag Lauwersoog reisden vrijdagmiddag naar Ulrum. Bertus Medendorp (76) en zoon Lambert (48) waren een leven lang met hun UQ 1 vaste aanvoerder. Daar is nu een eind aan gekomen. Vader en zoon stoppen, hun GK-vergunning wordt via het Waddenfonds uitgekocht. “Geweldig!”, zegt Holierhoek over het bezoek aan de kleurrijke Groninger vissers. Natuurlijk wilden vader en zoon Medendorp in de tuin met haar op de foto, maar niet zonder hun bekende schipperspetten op……..

In totaal maken 19 Wadgarnalenkotters gebruik van de uitkoopregeling. Een aantal van hen gaat met een GV-vergunning buiten door met de garnalenvisserij. Hun GK-vergunningen zijn sinds woensdag 1 september niet meer van kracht.

De medaille heeft twee kanten. Uitkoop van vergunningen was voor de visserijorganisaties een voorwaarde om in 2014 ja te zeggen tegen het Convenant VisWad en akkoord te gaan met sluiting van delen van de Waddenzee. In de tenderregeling voor uitkoop vanuit het Waddenfonds is een tabel opgenomen, waarin staat welk percentage van het sublitoraal en hoeveel hectares er dicht moet. Volgens (her)berekeningen van ingehuurde experts moet er nu 3.418 hectare op slot, waarvan – conform afspraken in de Stuurgroep VisWad – circa tweederde in het kombergingsgebied Eierlandse Gat. Vijftien betrokken garnalenvissers op het westelijk Wad maken bezwaar tegen de berekening en verdeling. Dinsdagavond vergaderde de Stuurgroep VisWad over de impasse.

Tekst en foto: Visserijnieuws

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !