Uniforme wijze onderhoud vastgoed vastgesteld

HET HOGELAND – Het college heeft een uniforme onderhoudswijze voor het gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Dat is vertaald in het ‘Vastgoedkader’. Sinds de gemeentelijke herindeling ontbrak een uniforme werkwijze.

Het kader moet handvatten bieden nvoor zowel de ambtelijke organisatie als het bestuur. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar een uniforme methodiek van kostprijsdekkende huur voor panden in beheer van de gemeente. Daarnaast gelden nieuwe regels om het onderhoudsniveau te bepalen. Samen met het vaststellen van het vastgoedkader is ook de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) vastgesteld.

Het gaat om het onderhoud van ruim 85 panden die in beheer zijn van gemeente Het Hogeland. Het kader is inmiddels inwerking getreden en geldt tot en met 2025.

Wethouder Theo de Vries: “De huidige financiële situatie van de gemeente Het Hogeland maakt keuzes noodzakelijk. De vastgoedportefeuille was uitgebreid en kostbaar. Daarom zijn we uitgekomen op een nieuw, doelmatig plan. Daarnaast zijn we ook begonnen met het afstoten van panden. Dit leidt tot een verlichting van de financiële druk.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !