Gemeente Het Hogeland pakt verpauperde panden aan

HET HOGELAND – Het college van B&W wil verpauperde panden in de gemeente aanpakken. De opdracht daarvoor gaat naar het bureau Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP). RWLP is een samenwerkingsverband tussen de provincie Groningen, Oost-Groningse gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen. Het bureau kent geen winstoogmerk.

Het project heeft tot doel maximaal tien bij de gemeente bekende verpauperde panden aan te pakken door verbetering, verduurzaming of sloop. Dat gebeurt samen met de eigenaren. Het project loopt vier jaar.

“Particuliere woningen die in slechte staat verkeren hebben vaak een negatieve invloed op de buurt. Daarom is het van waarde dat we deze panden, samen met de eigenaren, kunnen aanpakken”, zegt wethouder Mariëtte de Visser.

Het project wordt ontwikkeld in samenhang met de aanpak van panden in het kader van het Volkshuisvestingsfonds. In Het Hogeland kunnen met een bijdrage uit dit fonds ruim 300 particuliere woningen worden aangepakt. Het Rijk heeft hier onlangs subsidie voor beschikbaar gesteld.

Negatieve invloed

Verspreid over de gemeente Het Hogeland staan panden waar sprake is van zorgelijk onderhoud of verpaupering. Die hebben een negatieve invloed op het aanzien, de leefbaarheid en de sociale veiligheid. De slechte staat van de panden heeft ook een negatieve invloed op de waardeontwikkeling van het pand en vastgoed in de omgeving. Verder hebben deze panden ook invloed op de aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplek voor huishoudens van buiten de gemeente.

VTH-beleid vastgesteld

Het college heeft het beleid op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving (VTH) en het bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving wil uitvoeren.

Bij de uitvoering van deze taken is de wetgeving van belang. Er wordt gekeken naar de risico’s die activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid, beeldkwaliteit en duurzaamheid kunnen hebben voor de omgeving. Dit werkt door in hoe uitgebreid de gemeente aanvragen aan wetgeving toetst en hoe en in welke volgorde toezicht en handhaving plaats vinden. Voor komend jaar zal er extra aandacht zijn voor onder andere verpauperende panden die op instorten staan, acuut onveilige situaties door aardbevingen en bescherming van erfgoed.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.