College stelt compensatie kosten TOZO- regeling zeker

HET HOGELAND – Het college van B&W heeft een verklaring ondertekend waarmee de ‘hardheidsclausule’ van de TOZO 1 in werking wordt gesteld. De verklaring wordt ook aan de raad voorgelegd.

De TOZO-regeling is door het kabinet in het leven geroep om zelfstandig ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Uit de regeling werden ondernemers gesteund in de kosten van het levensonderhoud. Ook kon een lening worden aangevraagd om het bedrijfskapitaal op orde te houden.

De regeling werd in maart 2020 ingevoerd en liep tot september van dat jaar. In Het Hogeland heeft een relatief grote groep ondernemers van de regeling gebruik gemaakt. Ondernemers in de gemeente hebben gemiddeld een slechtere inkomenspositie dan die elders in het land.

Met de ondertekening van de verklaring kan de gemeente Het Hogeland compensatie van het rijk krijgen voor de gemaakt kosten die met de verstrekte leningen verband houden.

De gemeente loopt in theorie wel een gering risico voor een deel van die leningen. Het gaat om leningen die in de tweede TOZO-periode zijn verstrekt. Verwacht wordt echter dat dat risico beperkt kan blijven door afspraken met ondernemers te maken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !