Beweegparcours Robbenveld in Bedum geopend

BEDUM – Vrijdagmiddag vond de officiële opening plaats van het Beweegparcours Robbenveld Bedum, gelegen aan de Waldadrift in Bedum. Namens de gemeente Het Hogeland was wethouder Theo de Vries aanwezig en sprak de belangstellenden toe

Oudere kinderen (10-15 jaar) uit Bedum kunnen voortaan ook terecht bij een speel- en beweegvoorziening afgestemd op hun leeftijd. Het Beweegparcours vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande mogelijkheden om het spelen en bewegen bij de jeugd te bevorderen. Het beweegparcours bestaat uit een serie uitdagende speeltoestellen, mede gebaseerd op wensen van de kinderen zelf. De locatie van 3000 vierkante meter naast het Robben-voetbalveld en nabij het Bedumerbos vormt een ideale plek voor het beweegparcours.

De totstandkoming van het beweegparcours kent een lange aanloop. Het initiatief voor dit beweegparcours is oorspronkelijk afkomstig van een groep ouders die de medewerkers van de gemeente Bedum hebben ondersteund in een training in het omgaan met bewonersinitiatieven. Deze groep ouders vond namelijk dat kinderen in de (vroege) puberfase in tijden van toenemend beeldschermgebruik het ook verdienden om uitgedaagd te worden om meer naar buiten te gaan om te spelen en bewegen.

In februari 2018 bepaalde de kindergemeenteraad van de toenmalige gemeente Bedum dat er een survivalbaan in het Bedumerbos moest komen. Het geld dat ter beschikking werd gesteld is onderdeel geworden van de financiering van het beweegparcours. In een enquete onder de leerllingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Bedum is vervolgens gepeild welke speeltoestellen kinderen graag aangelegd wilden zien. Een enquete onder alle inwoners van Bedum leverde bijna 300 reacties op met een grote meerderheid als steun voor een dergelijk initiatief.

In 2020 is de stichting Robbenveld Spelen en Bewegen opgericht, om de aanleg van het beweegparcours ook feitelijk mogelijk te maken. Een perceel van ongeveer 3000 m2  naast het Robbenveld is door de gemeente Het Hogeland aan de stichting in bruikleen gegeven. De fondsenwerving, de aanbesteding en de uitvoering vormden aansluitend de laatste fase voorafgaand aan de ingebruikname. De gemeente heeft daar de stichting bij ondersteund.  Dit initiatief is bovendien mogelijk geworden door de inzet van velen, zoals de verschillende sponsoren en fondsen die op het bord bij de locatie staan vermeld.

Henk Huitsing maakte onderstaand beeldverslag van de feestelijke opening. 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !