Gasunie en basisscholen werken via Jeugdeducatiefonds samen aan talentontwikkeling

GRONINGEN – Basisscholen Het Noorderlicht en De Achtbaan in Hoogezand en de Gasunie, duurzame onderneming voor energie-infrastructuur, starten via het Jeugdeducatiefonds een vierjarige samenwerking.

Door de financiële steun van de Gasunie, wordt het voor de twee bassischolen mogelijk om de talentontwikkeling van leerlingen breder te ontplooien en om techniekthema’s binnen de school verder te ontwikkelen. De lokale samenwerking wordt maandag 25 oktober tijdens een bijeenkomst in het bijzijn van wethouder Erik Drenth gevierd.

Samenwerking basisscholen en Gasunie

De samenwerking tussen de genoemde scholen, het Jeugdeducatiefonds en de Gasunie is een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking op lokaal niveau. Ulco Vermeulen, directeur Gasunie: “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name het stimuleren van de interesse in techniek. We het vinden daarom heel waardevol dat we kunnen bijdragen aan dit geweldige initiatief zo dichtbij.”

Martijn Weersma, directeur basisschool Noorderlicht: “Certificering door het Jeugdeducatiefonds en de samenwerking met de Gasunie betekent voor ons dat alle leerlingen zonder problemen kunnen deelnemen aan activiteiten die het onderwijs en hun persoonlijke ontwikkeling raken. Leerkrachten kunnen extra activiteiten organiseren gericht op de ontwikkeling van het talent van elke leerling. Ik ben trots dat er een zeer betrokken team naast mij staat waarmee we dit dankzij de steun van Gasunie en het Jeugdeducatiefonds kunnen realiseren.”

Op OBS de Achtbaan wordt al veel aan talentontwikkeling gedaan. Chiel Mulder, directeur basisschool De Achtbaan: ‘’Door deze samenwerking maken we het verschil tussen mogelijkheden en onmogelijkheden kleiner. We vinden het belangrijk om kinderen te laten zien en laten ervaren welke kansen en mogelijkheden ze allemaal hebben. Dit ondanks dat het soms lijkt dat dit niet het geval is, of hier vanuit huis niet alle voorwaarden voor aanwezig zijn.’’

Jeugdeducatiefonds

De afgelopen periode heeft COVID-19 grote impact gehad op het onderwijs. Leerkrachten hebben tijdens de coronacrisis de tweedeling in de samenleving zien toenemen waarbij de meest kwetsbare kinderen het hardst werden getroffen. Het Jeugdeducatiefonds heeft in deze periode een grote groei doorgemaakt naar meer dan 300 scholen landelijk. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: ‘Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang, zeker in de huidige tijd. Stress en zorgen in een gezin kunnen ertoe leiden dat er thuis weinig aandacht voor school is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. Wij zijn dan ook heel blij dat we door de samenwerking met de Gasunie twee basisscholen uit Hoogezand kunnen helpen om het verschil te maken. Leerkrachten weten als geen ander wat nodig is. Samen proberen we de wereld van de leerlingen nog een beetje mooier te maken.’

Over de Gasunie

Gasunie is een duurzame energie-infrastructuuronderneming. In Nederland en Noord-Duitsland beheert en onderhoudt de Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Daarnaast werkt de Gasunie mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor waterstof, groen gas en CO2. De Gasunie zorgt ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt, zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

Over het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds helpt om ontwikkelingskansen van kinderen in Nederland die opgroeien vanuit een achterstand, te vergroten. De scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Hiermee levert het Jeugdeducatiefonds een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !