Winsum nu nog mooier! komt met second opinion Boogplein

WINSUM – Burgerinitiatief Winsum nu nog mooier! heeft heel recent een gerenommeerd  stedenbouwkundig bureau ingeschakeld. Dit bureau met als specialisatie erfgoed, heeft de opdracht tot een onafhankelijk stedenbouwkundig oordeel te komen over het bestemmingsplan Boogplein Winsum.

Dit doet men o.a. door dit plan te beoordelen en te toetsen aan het door de Rijksoverheid aangewezen beschermd dorpsgezicht Winsum/Obergum.

Waardevolle en passende invulling Boogplein
Winsum nu nog mooier! heeft een belangrijke nieuwe zet gedaan door een onafhankelijk bureau  in te schakelen voor het Boogplein. Jannie Wicherts: “We hebben gemerkt dat de gemeente een broertje dood heeft aan gedegen historisch stedenbouwkundig onderzoek of althans daar volgens ons weinig blijk van geeft. Wij willen een betere invulling van het Boogplein dan wat de gemeente van plan is. Wij willen een waardevolle toevoeging die het hart van Winsum als beschermd dorpsgezicht nog mooier maakt en hierbij naadloos aansluit. Als we niet oppassen leidt de ogenschijnlijke stoere daadkracht (‘er moet eindelijk wat gebeuren’) tot een grote historische misslag. Vandaar dat wij opdracht hebben gegeven voor een onafhankelijk onderzoek ter onderbouwing van ons beroep, zodat de rechter kan toetsen of de gemeente zijn werk goed heeft gedaan.”

Redenen beroep in het kort
Zoals bekend, heeft het burgerinitiatief Winsum nu nog mooier! (inclusief diverse omwonenden) in juli beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Boogplein Winsum. “De poging om de verdere voorbereiding van de plannen door de gemeente voorlopig stop te zetten is niet gelukt, maar dat betekent niet dat wij bij de pakken gaan neerzitten. De wedstrijd is pas voorbij als het definitieve fluitsignaal heeft geklonken“, aldus woordvoerder Jannie Wicherts.

De grote groep inwoners en medestanders van zowel dichtbij als veraf, vindt onder andere dat het historisch jaagpad met monumentale bomen intact moet blijven. Ze vinden dat de appartementen aan het Winsumerdiep te hoog worden en te dicht bij het jaagpad en de knotlinden komen. Dat doet afbreuk aan het pittoreske dorpskarakter van het deel aan het Winsumerdiep, ten westen van de Boogbrug. Ook het geplande grote parkeerterrein midden in de historische kern is de groep een doorn in het oog.

Gemeente nam verkeerde afslag
Winsum nu nog mooier vindt dat de gemeente in 2016 een verkeerde afslag heeft genomen. De verzamelde ideeën van de burgers van Winsum, zoals neergelegd in het rapport ‘Winsum Boogplein, naar een flexibele en gefaseerde ontwikkeling’, is in oktober 2016 ter zijde geschoven. De gemeente noemde dat destijds een koerswijziging. Deze wijziging gaat echter wel ten koste van het mooiste dorp van Nederland. Als het burgerinitiatief het beroep wint, wil het met behulp van dit rapport voor de burgers van Winsum, Winsum nog mooier maken.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !