Ontwikkeling Noordpolderzijl wordt breed opgepakt

NOORDPOLDERZIJL – De afgelopen jaren is er door verschillende organisaties gesproken over Noordpolderzijl en de bereikbaarheid van het haventje. De geul slibt met regelmaat dicht. Er zijn meerdere oplossingen besproken en onderzocht om de geul en de haven open houden. Dit heeft nog niet geleid tot een plan dat gesteund wordt door alle partijen, aldus het waterschap Noordpolderzijl.

In het afgelopen jaar is daarom gekeken naar welke andere oplossingen er mogelijk zijn, waarbij niet alleen gekeken is naar het open houden van de geul, maar ook naar andere opgaven die spelen rondom Noordpolderzijl, zoals natuurversterking buitendijks, verbetering van de zoetwatervoorziening voor de landbouw en een nog aantrekkelijkere inrichting van Noordpolderzijl zelf.

Daarbij vinden de gemeente Het Hogeland, het waterschap Noorderzijlvest , de provincie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord het belangrijk dat er plannen komen die op genoeg draagvlak kunnen rekenen vanuit het gebied en ook haalbaar zijn.

De komende periode zullen deze partijen daarom zogenaamde ‘gebiedsbijeenkomsten’ organiseren met experts en belangenorganisaties, grondeigenaren en direct omwonenden, en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten moeten leiden tot een uitgebreide inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor het hele gebied. Vanuit die inventarisatie kan er vervolgens een pakket aan maatregelen komen dat er voor zorgt dat Noordpolderzijl als unieke locatie langs de Waddenkust behouden kan blijven.

De bijeenkomsten vinden plaats in december en januari. Het streven is dat er in februari 2022 een advies ligt voor de verschillende besturen over de haalbaarheid en een planning voor het vervolg./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.