Gemeenteraad akkoord met uitgebreidere bescherming van cultureel waardevolle gebouwen

HET HOGELAND – De gemeenteraad vraagt het college van b. en w. om maatwerk, overleg met de eigenaren en brede afweging bij het beoordelen van bouw- of sloopplannen voor gebouwen die op de lijst voor Gebouwd Erfgoed zijn geplaatst.

37 zienswijzen, bezwaren waren er ingediend tegen het Facet bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Het Hogeland. Het is plan waarmee de gemeente Het Hogeland de gebouwen met cultuurhistorische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde, authenticiteit en zeldzaamheid een aparte status geeft. Het gaat om de karakteristieke panden. Het plan is ingegeven door aandrang van het provinciebestuur dat zag dat door de aardbevingsschade wel karakteristieke panden verloren gingen. Een zorg die het gemeentebestuur deelde; eerder was voor de gemeenten Bedum en Eemsmond al zo’n lijst vast gesteld. Voor de dorpen van Winsum en De Marne moest dat nog.

De lijst met bezwaren tegen de opname in dit plan is vooral en boerderijenlijst. De  toon ervan is de vrees dat men met extra kosten, extra administratief gedoe en beperkingen in gebruik krijgt opgelegd. Annemarie Smits (GroenLinks) legde de vinger op de juiste plek: “Wat betekent dit voor een bedrijf dat een karakteristieke schuur heeft en daar economisch niet meer mee uit de voeten kan?” Wethouder Eltjo Dijkhuis probeerde de ongerustheid weg te nemen: “We zeggen iets over de eigendom van iemand anders. En dat kan best wel eens pittig overkomen. Er geldt nu een algeheel sloopverbod van de provincie. Dat kan opgeheven worden als we deze inventarislijst in de hand hebben. De bedoeling is dat erfgoed beter beschermd wordt bij het verlenen van bouwvergunningen. Dat kan nu niet behalve bij erkende monumenten. Deze inventaris biedt de ruimte om met een eigenaar in gesprek te gaan over de culturele waarde van een pand en die laten meewegen bij beoordelingen voor vergunningen. Er is veel mogelijk,” zei hij. “Met maatwerk kunnen we nu een afweging maken tussen de waarde als erfgoed en de economische belangen van een pand.”

Kick Mulder (GemeenteBelangen) had veel lof voor het plan. Het biedt gebouwd erfgoed bescherming: “Zeker nu het landschappelijk aanzien sterk onder druk staat.” Attje Waal (VVD) verwoordde het gevoel van onrust onder bezwaarmakers: “Het zal je maar gebeuren dat iemand anders je eigendom beoordeelt en dat je met een wildvreemde uitgebreid in gesprek moet over je zienswijze en het verschil in oordeel over de waarde van je schuur of boerderij.” Ook de VVD steunde het plan. Evenals de PvdA (“Het is zorgvuldig gedaan”) en de ChristenUnie: “Het moet zoals het hier staat, met nadrukkelijk oog voor de bedrijfsvoering.” Met de samenvatting van Karen Hansems, die als voorzitter van de overlegsvergadering van de raad toch steeds meer verborgen gebleven kwaliteiten laat zien,  dat de raad hecht aan maatwerk, in gesprek gaan, en brede afwegingen voor het gebouwde erfgoed, werd het voorstel als hamerstuk afgehandeld./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.