Gemeente Het Hogeland eindigt het jaar financieel met een beetje overschot

HET HOGELAND – De Najaarsnota, het boekje met de staat van inkomsten en uitgaven van de gemeente Het Hogeland, leverde gisteren in de raadsvergadering weinig problemen op. “Een helder verhaal,” zei Kor Berghuis (CDA). “Ik zal de wethouder dit keer ontzien,” zei de doorgaans toch strijdbare Jan Willem Nanninga.

Bernd de Jong (CU) had de geestigste typering van het huishoudboekje van de gemeente: “Heel veel mutaties, plussen en minnen op de uitgaveposten maar per saldo een bescheiden verschot.” En een kleine aardigheid. Het gemeentebestuur meldt uitgaven voor de verkiezingen van de Tweede Kamer in 2022. “ik heb de indruk dat men in ons huis over voorspellende gaven beschikt. Het kan zijn dat men hier over méér kennis beschikt dan in de rest van Nederland.” Het gaat om een typefoutje waardoor de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen voorjaar een jaar later staan. “Een ambtelijk foutje,” zei wethouder Eltjo Dijkhuis.

Roelf Torringa, GemeenteBelangen, kwam nog terug op de kwestie van de kosten voor het huisvuil. Die leiden in het eerste jaar van de thuisvuilscheiding op tot een tekort van 663 duizend, plus nog eens slordige 60 duizend voor het gemeenteafval. De oorzaak hiervan is dat de inwoners de scheiding van het  groenafval en het restafval beter dan verwacht hebben doorgevoerd. De groene bak die gratis is – geen kostprijs per kilo – werd gretiger gebruikt. Was die verschuiving van grijze bak naar groene bak niet beter voorzienbaar? zo wilde hij weten.

Wethouder Theo de Vries hield de raad voor dat indertijd uitgegaan was van 180 kilo afval per jaar per inwoner. “Winsum had al diftar en dat was 140 kilo. De andere oude gemeenten zaten daar fors boven. Voor het beleid  zijn we toen uitgegaan van 180 kilo. De heffing was gebaseerd op 54 procent vast en 46 procent aan kosten per kilo. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van de grijze bak naar de groene. Achteraf hadden we dat anders moeten inschatten maar de raad is hier indertijd mee akkoord gegaan,” aldus De Vries.

Van het project dat in Uithuizermeeden “lelijke” panden moet opkrikken blijft een half miljoen over. Het is project dat nog uit de tijd van de gemeente Eemsmond dateert. Het gaat om het uiterlijk renoveren van leegstaande winkelpanden. Stefan van Keijzerswaard van de VVD verwonderde zich erover dat het project is stopgezet en wilde weten waarom dat geld nog over is. Wethouder Dijkhuis gaf aan dat er geen panden meer zijn die voor deze regeling in aanmerking komen en dat daarom de regeling is gestopt. “Er is 1,2 miljoen over waarvan 7 ton is bestemd voor de panden die nog in bewerking zijn. De resterende vijf ton is niet meer nodig.”

Het college van B&W mag zich verheugen in de breed gedragen complimenten van de raad over het huishoudboekje, met een licht positief overschot./BM

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !